21/07/2021 -

Ai tín

1498
Xin cầu nguyện cho Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ TRÂN HƯƠNG
Xin cầu nguyện cho Nữ tu
MARIA NGUYỄN THỊ TRÂN HƯƠNG (Dì Trầm)
mới được Chúa gọi về hưởng nhan thánh Chúa.


TIỂU SỬ
Sinh ngày 15/12/1941 tại Thọ Ninh – Bắc Ninh
Song thân của Dì là Ông Cố Phêrô Nguyễn Đình Ngàn và Bà Cố Maria Nguyễn Thị Uyên. Dì Maria Trân Hương là người con út trong gia đình có 5 anh chị em (tất cả đã về với Chúa).

Quá trình phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân:

 
30/4/1956: Gia nhập Đệ tử viện tại Tu viện Thánh Tâm – Hố Nai.
29/4/1961: Gia nhập Tập viện tại Tu viện Thánh Tâm – Hố Nai.
30/4/1962: Khấn lần đầu tại Thánh Tâm – Hố Nai.
30/4/1972: Khấn trọn đời tại Tu viện Thánh Đa Minh Thủ Đức.
1962-1964: Đi học tại lưu xá Thánh Linh, Chợ Quán – Sài gòn.
1964-1975: Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Trinh Vương,
Thư ký Miền Mông Triệu – Thủ Đức.

1975-1992: Làm thủ công các loại máy dệt thung tại Tu viện Thánh Martinô – Tam Hà.
1992-1996: Dạy trẻ tại Tu xá Chúa Thánh Linh – Văn Hải- Long Thành.
1996-2003: Phụ trách Tu xá Chúa Kitô Vua – Hải Xuân – Vũng Tàu.
2003-2016: Phụ việc cộng đoàn, tại Tu viện Thánh Martinô – Tam Hà – Thủ Đức.
2016-2021: Nghỉ bệnh tại Tu viện Thánh Martinô – Tam Hà – Thủ Đức.

Dì đã về Nhà Cha:  lúc 13g55 thứ Tư ngày 21 tháng 7 năm 2021
tại Tu viện Thánh Martinô – Tam Hà – Thủ Đức
Hưởng thọ: 80 tuổi, Khấn Dòng: 59 năm.

 
114.864864865135.135135135250