04/11/2019 -

Ai tín

1125
Xin cầu nguyện cho ông Cố Phêrô Võ Đình Cẩn - là thân Phụ của Chị Võ Nữ Hoàng Phương Uyên
114.864864865135.135135135250