29/04/2022 -

Bác ái xã hội

434
Mục vụ Tuần thánh và Phục Sinh 2022 tại Tu xá Mỹ Thạch
 
Trong Tuần thánh và tuần Bát nhật Phục Sinh, quý chị em tại Tu xá Mỹ Thạch – Kontum đã cộng tác với các Linh mục và quý vị ân nhân, tổ chức nhiều hoạt động mục vụ ý nghĩa, vừa củng cố đời sống đức tin, vừa chăm lo đời sống vật chất cho anh chị em dân tộc. Xin chia sẻ một vài hoạt động mục vụ nổi bật để chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho quý chị em tại vùng truyền giáo này.

1. Mái ấm Mỹ Thạch: Bước vào Tuần Thánh, tại Nhà Nguyện của Tu xá Mỹ Thạch, Cha Đaminh Nguyễn Trọng Hiếu đã có sáng kiến mới phù hợp với tuổi trẻ trong việc sám hối để lãnh nhận  Bí tích hòa giải. trong đêm Phục Sinh có 2 em dân tộc Bahnar và Jrai được lãnh nhận ba Bí tích khai tâm Kito giáo. 
2Y tế: Cũng trong niềm vui mừng Chúa Phục sinh quý Cha, quý sơ đã đến thăm và tổ chức bữa tiệc cho các bệnh nhân phong cùi tại Lưu bệnh xá Calcutta trong khuôn viên Tu xá Mỹ Thạch, với phần văn nghệ “cây nhà lá vườn” hòa tấu đàn T’rưng và các vũ điệu dân tộc, tiệc mừng được tổ chức theo hình thức lễ hội ẩm thực với các món ăn mang đậm bản sắc Tây nguyên.
3. Sáng ngày 27.4.2022: Huynh đoàn Đaminh Giáo Xứ Mỹ Thạch dưới sự đồng hành của Sơ Maria Lê Vinh, có 35 thành viên tuyên hứa lần đầu trong Thánh lễ Mừng Kính Thánh Catarina Siena tại Nhà thờ Giáo Xứ Mỹ Thạch do Cha Chính Xứ Chủ tế.  Đoàn đồng tế gồm Cha quản hạt và quý Cha trong Giáo hạt Chư Sê, cùng với sự hiện diện của Cha Anton Phan Tự Cường, OP đại diện Anh em Đaminh, cũng là Cha Đặc trách Liên huynh Đaminh Giáo Phận Kon-Tum. 
4Tạ ơn Chúa với sự giúp đỡ của quý ân nhân, chị em Tu Xá Mỹ Thạch. Đặc biệt có chị Giáo Tập viện và các em Tiền Vĩnh Khấn đã đem Tin Mừng và niềm vui của Chúa Phục Sinh tới các thôn làng sắc tộc Jrai thể hiện qua các món quà thiết thực đến từng gia đình.
114.864864865135.135135135250