14/05/2022 -

Các cộng đoàn

225
Mừng lễ thánh Đamien - Bổn mạng bệnh nhân phong

Đáp lại thư mời của Cha đặc trách Caritas Giáo Phận Kon-Tum. Từ các buôn làng; Đắk Lắc, Gia lai, Kontum, đại diện các bệnh nhân phong cũng như quý Cha, quý Sơ, và các anh chị đồng hành đã quy tụ về Nhà thờ Chính tòa Giáo phận mừng lễ Kính Thánh Đamien bổn mạng các bệnh nhân Phong. Các Sơ Tu xá Mỹ Thạch và đại diện các bệnh nhân phong trong Hạt Chư Sê, miền Gialai cũng về mừng lễ. Sự kiện này diễn ra lúc lúc 9g00 ngày 10/5 /2022. 
Khởi đầu giờ chia sẻ, Cha giám đốc Caritas đã giới thiệu đôi nét về cuộc đời của Thánh Đamien, qua đó Cha vừa khơi gợi lên tâm tình yêu mến nơi các bệnh nhân, vừa mời gọi quý Cha, quý Sơ và quý anh chị đồng hành học nơi Cha Đamien tinh thần phục vụ xả kỉ đến hiến dâng cả mạng sống mình. Cha cũng cảm ơn quý ân nhân đã chung tay cộng tác và quảng đại chia sẻ với các bệnh nhân phong.

Trong phần chia sẻ thuận lợi và khó khăn trong công việc phục vụ bệnh nhân phong Sơ Hà đại diện các sơ Đa Minh Rosa hạt Chư Sê cũng không quên cảm ơn tới Cha giám đốc và ban Caritas Giáo phận, quý ân nhân xa gần, cũng như quý sơ, quý nhân viên cùng cộng tác trong việc phục vụ bệnh nhân tại Tu Xá Mỹ Thạch, và trong cả hạt Chư Sê.

Trong Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho các bệnh nhân phong, Đức Cha Giáo phận đã nhắn nhủ các bệnh nhân cũng như những người đang phục vụ công việc này và các ân nhân trong mọi hoàn cảnh biết nhìn ra dấu chỉ thời đại, sống tâm tình tạ ơn để “nhận ra Chúa” như các Tông đồ xưa. 
Sau Thánh lễ, dù giữa trưa nắng nhưng Đức Cha và Cha giám đốc vẫn lưu lại chụp hình riêng với từng nhóm bệnh nhân phong. 

Sau đó là bữa ăn huynh đệ được diễn ra trong niềm vui và tinh thần chia sẻ. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Đamien ban muôn ơn lành xuống trên Đức Cha, Cha Giám đốc Caritas, quý Cha, quý sơ, quý ân nhân, quý anh chị đồng hành và tất cả các bệnh nhân phong.

Cộng đoàn Thánh Phanxico Mỹ Thạch
114.864864865135.135135135250