06/11/2018 -

Các cộng đoàn

462
Ngẫm: Lời ru cát bụi
LỜI RU CÁT BỤI

Lời ru cát bụi chơi vơi
Trăm năm phận kiếp giữa đời chông chênh
Giọt chuông rơi khúc buồn tênh
Ru hời… cát bụi mông mênh cõi trần

Cuộc đời như áng phù vân
Triền miên dâu bể, phù trầm đắng cay
Nhỏ nhoi hạt bụi gió bay
Chuỗi ngày sinh ký đọa đày truân chuyên

Trả trần gian những muộn phiền
An vui, tự tại, trao niềm yêu thương
Qua đi một cõi vô thường
Về nơi vĩnh phúc thiên đường muôn thu.


Jos. Nhật Quang
(Sài Gòn)


 
114.864864865135.135135135250