19/08/2017 -

Các cộng đoàn

474
Nhìn lại

Cười nhiều không chỉ là vui

Cười nhiều là thuốc lau chùi vết thương

Dù bao sóng gió dặm trường

Nhưng niềm tin sống không vương mùi trần

Hội dòng quyết sống canh tân

Gian nan khốn khó chỉ cần Chúa thôi

Dẫu đời bèo dạt mây trôi

Vâng theo Lời Chúa để rồi tiến xa

Nhìn lại bốn bốn năm qua

Hội dòng mình đã xông pha giữa đời

Mang niềm vui đến mọi nơi

Giúp người người sống rạng ngời tin yêu

Song le cũng có những điều

Làm cho phải nghĩ phải yêu thật lòng

Năm nay Tổng hội ước mong

Chị em đổi mới cả trong lẫn ngoài

Thành công chẳng lấy làm oai

Chúa không trợ sức cũng hoài công toi

Dựa vào Lời Chúa để soi

Chị em hoán cải luôn coi lại mình

Chị em sống mối thân tình

Làm vinh danh Chúa chứng minh Nước Trời.

- Cỏ Dại -

114.864864865135.135135135250