19/01/2021 -

Các khối huấn luyện

149
Cảm nghiệm sau tuần Linh Thao - 2021

Linh Thao được hiểu một cách đơn giản là thao luyện tâm linh qua việc xét mình, suy gẫm, chiêm niệm, khẩu nguyện và tâm nguyện. Sợi chỉ xuyên suốt của Linh Thao nhằm dẫn thao viên tập luyện và lớn lên trong đời sống thiêng liêng là việc nhận định thần loại.
 
Một kỳ Linh Thao gồm bốn phần tương ứng với thời gian 4 tuần hoặc ít hơn tùy vào thời gian của thao viên. Trong phần thứ nhất 'Đời sống thanh luyện, thao viên được hướng dẫn nhìn lại bản thân mình, nhất là tìm ra con người cũ với những tội riêng và nết xấu. Đặc biệt là tội và nết xấu trong vô thức, có nghĩa là đã trở thành bản chất hay văn hóa cá nhân. Có suy xét được tận căn, chúng ta mới từ bỏ được con người cũ đó tận gốc rễ nhờ ơn Chúa và để tiến bước với con người mới. Một trong những việc xét mình khiến cho những linh hồn thánh thiện không thể bỏ qua đó là: Ban sáng, ngay khi thức dậy phải dốc lòng giữ mình cẩn thận không sa ngã vào một tội riêng hay một nết xấu nào đó. Trước hoặc sau bữa ăn trưa, ta xét mình xem đã sống khoảng thời gian đó như thế nào rồi lại tiếp tục dốc lòng cho đến giờ xét mình buổi tối.
Trong ngày sống, khi có một tư tưởng xấu tới mà ta chống lại tức khắc thì ta lập được công phúc, còn nếu ta chần chừ thì coi chừng ta sẽ sa ngã và phạm tội. Về lời nói thì thánh Ignhaxio dạy : Chúng ta đừng nói những lời phù phiếm; chưa kể là những lời nói vu khống hay nói xấu; tức là lời không mang lại lợi ích gì cho mình và người khác. Còn về việc làm, chúng ta hãy lấy mười điều răn của Chúa, sáu giới luật của Giáo hội và các huấn lệnh của bề trên mà soi chiếu.

Phần thứ hai ứng với 'Đời sống soi sáng ' và các phần sau là chặng mà các thao viên suy niệm và chiêm ngắm toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu qua các biến cố trong Tin Mừng để lối sống và con người của Đức Giêsu thấm nhập vào con người của thao viên, để nhờ ơn Chúa soi sáng chúng ta hiểu Chúa Giêsu thâm sâu hơn việc Chúa nhập thể vì tội lỗi của mình và chịu chết cho chính mình để yêu mến và đi theo Ngài mãnh liệt hơn. Lối sống của Đức Kitô thứ nhất là việc sống khó nghèo về cả tinh thần và vật chất thay vì tìm kiếm của cải tràn thế; thứ hai là vui chịu sỉ nhục, khinh chê và bất công hơn là vinh dự; thứ ba là sống khiêm nhường đối lại với kiêu ngạo. Đó cũng là ba cách thế để chống lại ba chước cám dỗ mà ma quỷ tinh quái hay giăng bẫy con người qua con đường giàu sang, vinh hoa và kiêu ngạo.

Linh Thao còn giúp thao viên phân định thần loại tức là nhận ra đâu là tác động của thần dữ và đâu là tiếng nói của thần lành tức là các thiên thần và Thiên Chúa để trong mọi hoàn cảnh, lựa chọn, quyết định hay biến cố trong cuộc sống chúng ta biết quy chiếu về cứu cánh là việc tôn vinh Chúa và ơn cứu rỗi linh hồn mình nhờ đó ta biết được những mưu mô của ma thần dữ và chọn theo thánh ý Thiên Chúa.

 
Đào Phượng
 
114.864864865135.135135135250