26/09/2021 -

Các khối huấn luyện

1873
Lời tri ân của Nữ tu Thérèse Võ Thị Thu Hiền trong ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ Kinh Thánh tại Philippines
 
“Ở LẠI TRONG CHÚA GIÊ-SU TRONG TINH THẦN CỦA THÁNH ĐA MINH QUA VIỆC CHÚ GIẢI THẦN HỌC ĐOẠN TIN MỪNG GIOAN 15:1-11”
(“Abiding in Jesus” in the Spirit of St. Dominic
through an Exegetico-Theological Study of John 15:1-11)

Giữa những biến động đang diễn ra trong xã hội do nạn dịch covid-19, nhưng Thiên Chúa vẫn hiện diện với nhân loại, tình yêu của Ngài luôn tuôn tràn xuống trên Hội Dòng, cách riêng trên em Thu Hiền. Sau 3 năm với sứ vụ học hành tại Philippines, em đã hoàn thành xong chương trình thạc sĩ nghành Kinh Thánh. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, em đã bảo vệ luận văn tốt đẹp trong sự đồng hành, âm thầm cầu nguyện, và nâng đỡ của quý Bề Trên, quý Dì Giáo, quý Dì và quý chị em trong Hội Dòng, cách riêng là quý chị em tại cộng đoàn ALC - Philippines.
   “Ở lại trong Chúa Giê-su” chính là nguồn sức mạnh đã giúp em vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong sứ vụ học hành. Đó cũng chính là đề tài mà em thao thức tìm kiếm mỗi ngày, khởi đi từ kinh nghiệm cá nhân ở lại trong Chúa đến hướng đi của Tổng Hội XI (2020-2024) với chủ đề “…đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện” (Cv 1:14), và kỷ niệm 800 năm sinh nhật trên trời của Cha Thánh Đa Minh với chủ đề “đồng bàn với Thánh Đa Minh.”

Những ý tưởng đó đã được em đan quyện trong bài nghiên cứu của mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần như một món quà biết ơn sâu sắc nhất mà em muốn trao tặng đến Hội Dòng, gia đình, thầy cô và bạn bè. Cùng tạ ơn Chúa với em qua kết quả mà em đã gặt hái được sau những tháng năm kiên trì và miệt mài nghiên cứu. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Cha Thánh Đa Minh và Thánh Rosa Lima luôn gìn giữ và tiếp  tục hướng dẫn em trong hành trình sắp tới.

 
LỜI TRI ÂN CỦA EM NGUYỄN THỊ THU HIỀN

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.” (1 Thexalonica 5:16-18)
           
Nhờ ơn Chuá qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tình yêu của Chúa Giê-su qua sự giúp đỡ và động viên của mọi người, con đã có thể hoàn thành bài luận văn này giữa cơn dịch bệnh covid-19.

Trước và trên hết, con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-su là cây nho đích thực, và Chúa Thánh Thần – Đấng đã soi sáng và hướng dẫn con trong việc hoàn thành bài nghiên cứu này như món quà vô giá để chia sẻ với mọi người.

Đặc biệt, con cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích sâu xa đến vị hướng dẫn con là Cha Wenifredo Villareal Padilla III, O.P. (thuộc tỉnh dòng Đa Minh Philippines), người đã cho con nhiều ý tưởng sâu sắc trong bài viết. Cha đã dành nhiều thời gian để đồng hành, khích lệ và kiên nhẫn hướng dẫn con từ lúc khởi sự cho đến khi hoàn thành bài luận vă

Con cũng rất biết ơn đến Bề Trên Tổng Quyền, quý Bề Trên, quý Dì Giáo, tất cả quý Dì và chị em dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima ở Việt Nam, cách riêng quý Dì và chị em ở cộng đoàn ALC đã hy hinh, cầu nguyện và động viên con trong thời gian con du học tại Philippines. Con cũng cám ơn Ba Mẹ và anh chị đã luôn yêu thương, động viên và cầu nguyện cho con.
           
Cuối cùng, con cảm ơn quý Cha Đa Minh Việt Nam và quý Sơ thuộc Hội dòng Nữ Đa Minh Catalina thành Siena ở Philippines đã đồng hành và giúp đỡ con rất nhiều trong thời gian con học tại viện đào tạo liên dòng (IFRS) ở Philippines. Ngoài ra, con cũng cảm ơn các bạn ở trong trường đã đồng hành và giúp đỡ con trong ngày bảo vệ 24 tháng 9 vừa qua.
           
Con xin chân thành tri ân và cảm ơn tất cả mọi người. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên mọi người.


 
114.864864865135.135135135250