03/10/2023 -

Các Thánh Dòng

673
Ngày  03/10 Chân phước Ray-mun-đô Gio-a-kim và Gio-suê Maria
Ngày  03/10
Chân phước Ray-mun-đô Gio-a-kim
và Gio-suê Maria

B. Raimundo Joaquin González Castano
(1877-1936)
B. José Ma-ri-a Gonzsález Solis
(1877-1936)


Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức.” Một thắc mắc đặt ra là tại sao chúng ta lại cần phải “thử”. Có phải chăng chúng ta cần thêm một sự minh chứng trước những xác quyết về sự thật. Thiết nghĩ rằng, đấy cũng là một lý do phù hợp. Nhưng, nhìn từ góc độ tôn giáo đó là sự trung thành và xác tín. Sự trung tín mà ta dễ dàng nhận thấy nơi các chân phúc tử đạo, nhưng cũng là câu hỏi khơi gợi trong ta sự nỗ lực tìm kiếm con đường đạt đến đức tin vững mạnh.

Hôm nay chúng ta mừng kính hai chân phước Dòng Đa Minh được phúc tử đạo là chân phước Rây-mun-đô Gio-a-kim Gôn-da-lê Cat-ta-nô và chân phước Gio-suê Ma-ri-a Gôn-da-lê Sô-lít.

Chân phước Rây-mun-đô Gio-a-kim Gôn-da-lê Cat-ta-nô sinh ngày 20/8/1865 tại quận O-non, thị trấn Mie-res, vùng As-tu-ri-as, Tây Ban Nha. Từ niên thiếu, ngài đã trổi vượt bạn bè về tài năng cũng như sự tận tâm trong công việc. Ngày 05/11/1881, ngài trở thành tu sĩ dòng Đa Minh và nhận tác vụ linh mục năm 1889. Ngài có tâm hồn lạc quan, vui tuơi nhân hậu là hoa trái của một đời sống gắn bó mật thiết với Bí tích Thánh Thể, Thánh Tâm Chúa Giêsu và chuỗi Kinh Mân Côi. Điểm nổi bật nơi cuộc đời ngài được thể hiện qua lời nhắc nhở với các linh mục đó là: phải luôn chuyên tâm cầu nguyện, học tập, đặc biệt là luôn biết sám hối. Năm 1936, ngài được phúc tử đạo.

Cùng được phúc tử đạo vào năm 1936 là chân phước Gio-suê Ma-ri-a Gôn-da-lê Sô-lít, sinh ngày 15/01/1877 tại San-ti-ba-nê Mu-ri-at, An-lê, As-tu-ri-as, Tây Ban Nha. Ngài trở thành tu sĩ dòng Đa Minh vào ngày 03/01/1894 và được thụ phong linh mục vào ngày 10/03/1900. Ngài là một tu sĩ linh mục có đời sống đức tin mạnh mẽ, luôn chuyên tâm cầu nguyện và sám hối, đặc biệt là trước khi cử hành Bí tích Thánh Thể.

Hai vị chân phước tử đạo đã trở nên những chứng nhân Tin Mừng trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha, đã dùng chính mạng sống để đáp trả lại những thách đố về đức tin. Máu tử đạo của các ngài họa lên chân dung về đức tin; nhưng đời sống cầu nguyện và sám hối của các ngài như dạy cho chúng ta cách thức để nuôi dưỡng và lớn lên trong niềm xác tín.

Bạn thân mến! Mỗi lần trước khi dâng Thánh Lễ, là mỗi lần chúng ta được mời gọi để sám hối. Nhưng đâu là khuôn mẫu của sự sám hối để chúng ta quy hướng về? Phải chăng là lề luật? Để rồi ta cũng chỉ bó mình trong những hàng rào cứng nhắc và gai góc của sự cố gắng kìm nén. Hay chỉ là một lời sám hối quen đọc, mau qua, và thoáng chốc quên đi như không có gì thay đổi trong ta. Đó có thể là sự sám hối của ta, nhưng đó chưa phải là sự sám hối đích thực. Thế nên ta vẫn là ta với con người yếu đuối và ù lì trong những khiếm khuyết, sai phạm. Hôm nay, ta như được mời gọi từ lời nhắc nhở của hai vị chân phúc tử đạo. Các ngài đã mang đến hoa trái là máu đức tin, để minh chứng cho chúng ta về một đời sống chuyên tâm cầu nguyện và chân thành sám hối. Các ngài đã luôn đặt mình trước Chúa để khiêm nhường thống hối và quy hướng về Ngài là Đấng Chân Thiện Mỹ để nỗ lực đạt đến lời mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
[1]

Mừng hai vị chân phước tử đạo hôm nay, chúng ta được mời gọi để trở về với đức tin của chính mình và thử ướm đức tin của mình tại thời điểm các ngài đã sống và đã tử đạo để xem đức tin của chúng ta có đủ lớn để có thể chọn lựa như các ngài. Chính trong cầu nguyện và sám hối mà các ngài đã có đủ can đảm, đủ sức mạnh để minh chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện và sám hối mỗi giờ phút trong cuộc đời chúng ta ngõ hầu chúng ta cũng được tử đạo mỗi ngày.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối, Chúa biết chúng con nhỏ bé nhưng Chúa vẫn mời gọi chúng con luôn biết vươn lên với Chúa. Xin Chúa ban ơn, thêm sức cho chúng con để không chỉ trong mỗi thánh lễ, nhưng mỗi một ngày qua đi, chúng con biết tìm về bên Chúa để thành tâm sám hối, mạnh mẽ vượt qua những yếu đuối của phận người và can đảm bước tiếp trong cuộc hành trình thanh luyện đức tin nơi trần gian này.
 

[1] Mt 5,48.
114.864864865135.135135135250