03/02/2024 -

Các Thánh Dòng

1394
Ngày 03/02 Chân phước An-tô-ni-ô Pa-vô-ni-ô

Ngày 03/02

Chân phước An-tô-ni-ô Pa-vô-ni-ô

B. Antonius Pavoni

(1326-1374)

Tân và tái Phúc Âm hóa

 

Sứ mệnh loan báo và làm chứng cho Tin Mừng của Giáo Hội được thực thi dưới nhiều góc độ khác nhau: Đối với các giáo dân ý thức và có đức tin trưởng thành – đây sẽ là công tác mục vụ hằng ngày; Đối với các giáo dân sống đức tin hời hợt – đây sẽ là công trình tân Phúc Âm hóa; Đối với các giáo dân chối bỏ đức tin – đây sẽ là công việc tái Phúc Âm hóa; Đối với các Ki-tô hữu ngoài Công giáo – đây sẽ là công trình đại kết; Đối với các tín hữu ngoài Ki-tô giáo – đây sẽ là công tác truyền giáo.

Giáo Hội Công giáo vừa kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu, đây là sứ mệnh loan báo và làm chứng cho Tin Mừng bằng công trình đại kết hướng đến sự hiệp nhất mọi Ki-tô hữu. Hiện nay, công trình tân và tái Phúc Âm hóa trong Giáo Hội là công trình quan trọng vì trong Giáo Hội vẫn còn có nhiều anh chị em sống đức tin cách hời hợt, hoặc cách nào đó đang dần chối bỏ đức tin của mình. Lịch sử Giáo Hội minh chứng, công trình này đã có từ thế kỷ thứ XII, bởi khi ấy các lạc giáo xuất hiện rất nhiều. Lúc bấy giờ, thánh Đa Minh được ơn đoàn sủng, ngài thành lập một Dòng chuyên giảng thuyết để đưa những người lạc giáo trở về. Các môn đệ của ngài cũng hăng say nối gót ngài, phục vụ Giáo Hội theo đoàn sủng này. Các đức giáo hoàng tin tưởng vào ơn đoàn sủng của Chúa Thánh Thần đổ xuống trên Dòng Đa Minh, vì thế các ngài đã trao việc điều tra đức tin của những người lạc giáo cho Dòng. Chân phước An-tô-ni-ô Pa-vô-ni-ô là một trong ba vị chân phước được lãnh phúc tử đạo vì sứ mạng này. Chúng ta cùng cầu nguyện với ngài, xin cho công trình tân và tái Phúc Âm hóa trong Giáo Hội được tiến triển tốt đẹp, để mọi giáo dân sống đức tin cách trưởng thành, Giáo Hội đứng vững trong ân sủng và bình an.

Cậu An-tô-ni-ô là con một gia đình danh giá, sinh năm 1326 tại Xa-vi-li-a-nô, giáo phận Tu-ri-nô nước Ý. Năm 15 tuổi, cậu xin vào tu trong Dòng Ða Minh. Vào dòng, thầy An-tô-ni-ô dồn mọi nỗ lực tìm hiểu khoa học thánh và tập luyện nhân đức để có khả năng đương đầu với những người theo lạc giáo. Sau khi thụ phong linh mục, cha An-tô-ni-ô được đặt làm tu viện trưởng tu viện Xa-vi-li-a-nô. Ðến khi chân phước Phê-rô Rúp-phi-a chịu tử đạo, cha An-tô-ni-ô nhận nhiệm vụ tổng thanh tra theo lệnh của đức giáo hoàng U-ban-nô V. Cha phụ trách việc điều tra về đức tin tại các miền Lôm-bác-đi-a và Li-gu-ri-a, bảo vệ và truyền bá đạo lý chân chính. Cha đã liên tục giảng truyền Lời Chúa, khai sáng những trí óc u mê, tẩy trừ phong tục đồi bại là những căn nguyên sinh ra tà giáo. Cha nhận lãnh nhiệm vụ của một quan án điều tra đức tin của những người lạc giáo. Cha thi hành với tất cả lòng trung thành. Cha cầu nguyện không ngơi nghỉ và thực hành các nhân đức.

Chính vì lòng quả cảm tố giác sai lầm, vạch rõ âm mưu của bè rối mà cha đã hy sinh mạng sống cho Chúa ngày 09/4/1374 tại Bơ-ri-kê-rô-ni-ô, khi vừa dâng thánh lễ xong. Một năm sau khi cha An-tô-ni-ô qua đời, đức giáo hoàng Ghê-gô-ri-ô XI, đã chứng nhận việc tôn kính cha.

Bạn thân mến, về sứ mệnh loan báo Tin Mừng đức thánh cha Phan-xi-cô đã dạy: “Các con hãy ra đi, không sợ hãi và phục vụ. Khi sống theo ba điều này, các con sẽ cảm nghiệm được rằng người rao giảng Tin Mừng thì cũng được trở nên Tin Mừng. Ai thông truyền niềm vui đức tin, thì cũng nhận được niềm vui.”

Chân phước An-tô-ni-ô Pa-vô-ni-ô đã là mẫu gương cho mỗi chúng ta về điều này. Ngài đã can đảm “ra đi”, “không sợ hãi” và hết lòng “phục vụ”. Ngài đã hiến thân trọn vẹn để làm cho Tin Mừng được “tái loan báo” đến những anh chị em chối bỏ đức tin. Ngài đã mê say học hỏi để làm cho Tin Mừng được hội nhập đem lại tinh thần nguyên thủy cho những anh em lạc đức tin.

Ước gì mỗi người chúng ta cũng can đảm làm chứng cho đức tin. Ước gì chúng ta dám mạnh mẽ bảo vệ đức tin tinh tuyền dù có gặp những gian nan thử thách.

[1]Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chân phước An-tô-ni-ô tâm hồn can đảm cổ võ sự thống nhất đức tin. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi bước theo ngài, được biết đem lại ơn cứu độ cho các linh hồn, là cùng đích niềm tin của chúng con. Amen

 

[1] Tiểu sử và lời nguyện theo “Đám mây nhân chứng”, Tập viện Đa Minh Việt Nam, 1998.

114.864864865135.135135135250