22/01/2024 -

Các Thánh Dòng

1212
Ngày 22/01 - Chân phước An-tô-ni-ô

Ngày 22/01

Chân phước An-tô-ni-ô

B. Antonius Della Chiesa

(1394-1459)

Khuôn mặt thương xót

 

Hình ảnh mà đức thánh cha Phan-xi-cô muốn trao cho thế giới trong Năm Thánh ngoại thường này, đó chính là hình ảnh về “khuôn mặt Thương Xót của Thiên Chúa”, được thể hiện cách cụ thể qua “khuôn mặt Thương Xót của Chúa Giê-su”. Với hình ảnh ấy ngài mời gọi từng người trong chúng ta hãy họa lại thật rõ nét và thật đẹp khuôn mặt của Thiên Chúa Thương Xót cho anh chị em sống chung quanh chúng ta. Cách cụ thể và sống động hơn đức thánh cha Phan-xi-cô đã quyết tâm thực hiện:

Trong Mùa Chay của Năm Thánh này, tôi có dự định gửi đi các nhà truyền giáo của Lòng Thương Xót… Các ngài cần phải trở thành dấu chỉ sống động đối với việc Thiên Chúa Cha sẽ đón nhận bất cứ ai kiếm tìm ơn tha thứ của Ngài. Họ sẽ là những nhà truyền giáo của Lòng Thương Xót. Vì thế, họ cần phải giới thiệu cho mọi người biết về một cuộc gặp gỡ của tất cả nhân loại với một nguồn cội của ơn giải thoát… Vì tất cả mọi người, không trừ một ai, đều nên đón nhận tiếng gọi mời đi tới với Lòng Thương Xót. Các nhà truyền giáo sẽ thực thi tiếng gọi mời này...

…Hãy mời những nhà Truyền Giáo này đến, cũng như hãy đón nhận họ, để trước hết, họ có thể trở thành những nhà giảng thuyết đáng tin cậy về Lòng Thương Xót. Ước gì… các nhà truyền giáo này có thể trở thành những người công bố niềm vui thông qua sự tha thứ. Ước chi họ sẽ cử hành Bí Tích Giao Hòa cho nhiều người, để trong thời gian ân sủng này, tức thời gian mà Năm Thánh trao cho chúng ta, trong khả năng có thể, nhiều người đã đi xa, giờ đây lại tái tìm thấy con đường trở về nhà Cha.”[8]

Hình ảnh đức thánh cha Phan-xi-cô gợi lên và muốn các nhà truyền giáo của Lòng Thương Xót thực hiện, thật giống hệt với khuôn mặt và cuộc đời chân phước An-tô-ni-ô mà hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm. Lược qua đôi dòng tiểu sử của chân phước An-tô-ni-ô, một lần nữa chúng ta thấy rõ hơn “khuôn mặt Thương Xót của Thiên Chúa” đang bao phủ cuộc đời mỗi chúng ta. Và nếu chúng ta đang trong tình trạng bế tắc, chúng ta được mời gọi quay về cách thành tâm.

Cậu An-tô-ni-ô sinh ra trong một gia đình sang trọng, miền Pê-đê-môn-xi-ô, nước Ý. Lớn lên, cậu xin gia nhập dòng Ða Minh tại Véc-xe-li. Trong tu viện, thầy An-tô-ni-ô ra sức sống đời khiêm tốn - từ bỏ; thầy năng suy gẫm và chuyên cần cầu nguyện. Thụ phong linh mục xong, cha An-tô-ni-ô tận tâm loan giảng lời Chúa, khuyên bảo, an ủi tha nhân, sốt sắng cử hành phụng vụ và các bí tích. Cha có biệt tài uốn nắn các tâm hồn chai đá. Tất cả những ai mang lòng thù hận khi đến với cha đều trở về với tâm hồn thanh thản. Đời sống kỷ luật tu trì của cha An-tô-ni-ô được cả Giáo Hội biết đến. Người ta kể lại rằng cha đã làm cho cả thành Nô-vô-cô-ni ăn năn trở lại. Cha thi hành nhiệm vụ của mình cách tận tâm, khôn ngoan và mau mắn. Ở đâu cha cũng lấy gương sáng mà khích lệ anh em sống đời tu cho phong phú. Cha An-tô-ni-ô để lại một tấm gương sáng một vẻ đẹp của “Khuôn Mặt Thương Xót”. Cha cương quyết sửa phạt những lỗi lầm của con người, nhưng cách sửa phạt của cha lại đầy lòng đại độ cảm thông.

Khuôn mặt thương xót của cha An-tô-ni-ô đã không bị rơi vào quên lãng, gần 400 năm sau (15/3/1819) ngày ngài qua đời (22/01/1459), đức Pi-ô VII đã tôn phong ngài lên bậc chân phước.

Đáp lại lời mời gọi của đức thánh cha, sống trong mạch sống của Giáo Hội, chúng ta xin chân phước An-tô-ni-ô cầu cùng Chúa ban cho chúng ta được nên giống như ngài. Biết mở lòng ra đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đồng thời cũng thực thi lòng thương xót đối với những anh chị em của mình.

Lạy Chúa, Chúa chính là khuôn mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình – Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót. Xin làm cho Hội Thánh phản chiếu khuôn mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này.

Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển, Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy sự yếu đuối, để cảm thông với những người mê muội lầm lạc. Xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài, đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa quan tâm, yêu mến và thứ tha.

 

[8] Lược trích Tông sắc Khuôn Mặt Thương Xót, số 18

114.864864865135.135135135250