30/07/2022 -

Các Thánh Dòng

1880
Tuần 9 ngày kính Thánh ĐA MINH - (1) Thánh  Đa Minh vui niềm vui Tin Mừng

Ngày thứ nhất (31/7)
Thánh Đa Minh vui Niềm Vui Tin Mừng

 

 

Trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đề nghị mọi người hãy thực hành việc Tân Phúc Âm Hóa để truyền đạt đức tin bằng ba việc làm trên ba đối tượng cụ thể: - Đối với các tín hữu đang duy trì một đức tin Công Giáo mãnh liệt và chân thành, hãy nuôi dưỡng đời sống tâm linh của họ. - Đối với những người đã được Rửa Tội nhưng không có tâm hồn thuộc về Hội Thánh và không còn cảm nghiệm được niềm an ủi của đức tin, hãy cố gắng giúp họ cảm nghiệm một cuộc hoán cải, là điều sẽ phục hồi niềm vui của đức tin cho tâm hồn họ. - Đối với những người chưa biết Chúa Giê-su hoặc những người luôn luôn từ chối Ngài, phải lưu ý đến việc loan báo Tin Mừng cho họ.

Nhìn vào bối cảnh Giáo Hội thời thánh Đa Minh, chúng ta phải chân nhận rằng: điều mà Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, nhắn nhủ, thực ra đó chỉ là nhắc lại điều mà thánh Đa Minh đã được linh hứng trong bối cảnh Giáo Hội cách nay 800 năm. Chuyện kể lại, một ngày nọ thánh Đa Minh tháp tùng đức giám mục Đi-ê-gô trong một chuyến đi công tác. Trời về chiều, các vị dừng chân bên một quán trọ. Thánh Đa Minh nhận ra người chủ quán là người theo lạc thuyết. Vì thế trong suốt đêm, ngài đã dùng lời để giải thích và thuyết phục người chủ quán trở về... Chúa đã cho ngài toại nguyện, niềm vui của Lời Chúa tràn ngập hai tâm hồn. Thôi thúc bởi Niềm vui Tin Mừng, cộng thêm nỗi lo lắng đau đáu trong hồn vì sợ bao người mất ơn Cứu Độ, thánh Đa Minh đã thành lập một Dòng tu mới với đoàn sủng Giảng Thuyết, phục vụ sứ mạng truyền rao và làm chứng cho Niềm vui Tin Mừng.

Viện phụ Gui-lau-me, một nhân chứng đương thời với thánh Đa Minh cho biết: “Cha Đa Minh khát khao mãnh liệt ơn cứu rỗi các linh hồn... Ngài hăng say rao giảng ngày đêm, trong nhà thờ, nơi nhà riêng, giữa cánh đồng và ngay trên đường đi. Ngài không ngừng công bố Lời Chúa và cổ võ anh em cũng làm như vậy, bao giờ ngài cũng chỉ nói về Chúa”[1]. Nhân chứng Bô-na-ven-tu-ra thì nói: “Cha Đa Minh rất nhiệt thành với các linh hồn. Ngài tỏ lòng thương cảm và trắc ẩn không chỉ đối với các tín hữu, mà còn cả với những lương dân, các dân ngoại và các linh hồn bị kết án trong hỏa ngục. Ngài hay khóc than cho họ, Ngài rất nhiệt tâm trong việc giảng thuyết và trong việc sai các nhà giảng thuyết ra đi, đến độ chính ngài đã muốn ra đi và rao giảng cho các dân ngoại[2].

Ngày nay, Giáo Hội đang cần những người sống chứng tá Niềm vui Tin Mừng thực sự, lẽ nào chúng ta lại làm ngơ không nhắc lại điều mà thánh Đa Minh đã thực hiện 800 năm qua, để góp phần đem lại sức sống và đem lại bộ mặt mới cho Giáo Hội. Tạ ơn Chúa đã cho lời chứng sống động của thánh Đa Minh và con cái ngài 800 năm qua không hề xưa cũ. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã thắp lên trong lòng những người con của thánh Đa Minh ngọn lửa Tin Mừng tình yêu, để họ can đảm tiếp bước ngài.

Kính mừng cha thánh Đa Minh

Muôn lòng khấp khởi tâm tình mến yêu

Tim người Chân Lý lửa thiêu

Tin Mừng Cứu Độ sớm chiều truyền loan

Đem Lời cội phúc bình an

Đem Lời nguồn sống chứa chan hồn người

Đưa người lạc giáo mọi nơi

Tìm về nẻo chính nước trời phúc vinh

Tạ ơn Thiên Chúa chí linh

Đã chọn cha thánh Đa Minh vì Lời.

Lạy  Chúa Giê-su - Đấng là niềm vui bất biến. Khi xưa Chúa đã dùng Thánh Thần mà thúc đẩy thánh Đa Minh, để ngài đem Tin Mừng của Chúa cho nhân thế, và giúp ngài tìm ra phương thế mới phục vụ Niềm vui Tin Mừng. Xin Chúa giúp chúng con cảm nhận được Niềm vui Tin Mừng, để chúng con sống niềm vui ấy trong từng ngày sống của chúng con. Xin Chúa là động lực thúc đẩy chúng con đem Tin Mừng cho những người chúng con gặp gỡ, nhờ đó Niềm vui Tin Mừng của Chúa được lan tỏa khắp nơi, để chúng con giới thiệu một Thiên Chúa là nguồn vui đích thực cho nhân loại hôm nay, một nhân loại đang phải đối diện với những đau thương tàn khốc của chiến tranh, của hận thù chia rẽ, một nhân loại đã đánh mất Niềm vui Tin Mừng. Amen
 

[1] W. Hinnebush, OP, Hành Trình Ân Phúc, trang 26.

[2] Học viện Đa Minh,“Chân dung Cha Đa Minh theo các nhân chứng”, trang 53.

114.864864865135.135135135250