03/08/2022 -

Các Thánh Dòng

1327
Tuần 9 ngày kính Thánh ĐA MINH - (5) Thánh  Đa Minh vui với kỉ luật tu trì

Ngày thứ năm (04/8)

 

 

Trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha cho thấy hai góc độ của người có Niềm vui Tin Mừng đích thực: -Về mặt tích cực: người có Niềm vui Tin Mừng, là người vui thực sự và mong muốn niềm vui ấy được trao ban, được nhân rộng và phát triển đến mọi biên cương. Đó là niềm vui từ nội tâm của những người gặp gỡ cá nhân với Chúa, niềm vui an bình. – Ở góc độ ngược lại, người phục vụ Tin Mừng phải có kỷ luật bản thân: không được loại trừ bất cứ ai, không được phân biệt dẫn đến những chênh lệch xã hội, không lệ thuộc ngẫu tượng – tiền bạc – vật chất, không để tiền bạc cai trị, không bị các rào cản văn hóa làm cản trở sứ vụ, không thu mình vào sự an toàn ích kỷ cá nhân, không bi quan, không bận tâm quá đáng đến vị trí cá nhân và những giá trị riêng mình, không bị thu hút và mê hoặc bởi thuyết tương đối... Đó là một trong những thách thức của người phục vụ Tin Mừng mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nêu ra. Để thực thi những điều ấy, phải có tinh thần kỷ luật cao, yêu mến thi hành kỷ luật với trách nhiệm tự nguyện...

Quả vậy, không có một tập thể nào lại không có một khoản luật. Không có một sứ vụ biên cương nào mà không đòi hỏi người thi hành sứ vụ một luật định. Cách đây 800 năm, thánh Đa Minh đã được thôi thúc bởi Niềm vui Tin Mừng, ngài đã lập một Dòng tu mới, với những kỷ luật mới phù hợp với linh đạo của Dòng, phù hợp với bối cảnh Giáo Hội và xã hội lúc bấy giờ. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm mẫu gương tuân giữ kỷ luật của thánh Đa Minh và xin người chúc lành cho chúng ta, xin Ngài dạy chúng ta biết hài hòa và triển nở giữ luật trong mọi cảnh huống.

Nói về tinh thần giữ kỷ luật của thánh Đa Minh, hầu hết các nhân chứng đều kể lại rằng: Cha Đa Minh tuân giữ mọi điều ghi trong luật, cả lúc cha mạnh khỏe cũng như lúc đau bệnh. Cha yêu mến kỷ luật và sửa lỗi anh em như một người cha. Cha nêu gương cho anh em trong mọi sự, trong lời nói cũng như trong việc làm, trong cách ăn nếp mặc và trong những hành vi ứng xử. Cha tuân giữ luật Dòng cách nghiêm túc, hoàn hảo và mong ước các anh em cũng tuân giữ như vậy. Cha sửa phạt nghiêm khắc những anh em phạm lỗi. Tuy nhiên, Cha khiển trách họ bằng sự kiên nhẫn và tử tế nên không một ai cảm thấy đau khổ hay chống đối khi bị sửa lỗi.[1]

Tuân giữ kỷ luật đó là một nét đẹp trong phẩm hạnh của Thánh Đa Minh. Nói về thánh Đa Minh, chân phước Gio-đa-nô Sa-xo-ni-a đã viết trong sách khai nguyên Dòng Thuyết Giáo rằng: “Đã từng có ai theo nổi nhân đức như người chưa? Chúng ta có thể thán phục và nhờ gương sáng của người mà suy nghĩ về sự nhu nhược của thời đại chúng ta... Chúng ta hãy nguyện xin Cha giàu lòng nhân từ hướng dẫn chúng ta sống theo tinh thần con cái Chúa trong những khuôn khổ mà cha ông chúng ta đã qui định, để xứng đáng thẳng tiến và đạt tới đích là hạnh phúc vĩnh cửu...” Là những thế hệ nối gót cha thánh Đa Minh, chúng ta tạ ơn Chúa và chúc mừng Ngài...

Kính mừng cha thánh Đa Minh

Người yêu mến luật thật tình tâm tu.

 Giữ luật vì Chúa Giê-su,

Giữ luật giúp tránh mây mù nguy nan,

Giữ luật giúp sống bình an,

Giữ luật nên thánh tiên vàn người ơi.

Giữ luật đạo Đức Chúa Trời,

Thêm luật Hội Thánh luật nơi tu hành

Giữ luật phải có tâm thành

Giữ luật, luật giữ cha anh nghiệm rồi.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến không phải để hủy bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn. Xin cho chúng con hiểu được giá trị của luật, và làm cho luật mang nét đẹp tinh hoa. Xin cho chúng con nhìn tất cả các luật dưới luật yêu thương. Xin cho chúng con yêu luật thiên nhiên, để bảo vệ môi trường sống cho chúng con. Xin cho chúng con yêu luật sự sống, để thấy được giá trị sự sống của chúng con không thuộc về chúng con, mà là ở nơi Chúa. Xin cho chúng con yêu luật xã hội, để xã hội được an vui hạnh phúc. Xin cho chúng con tuân thủ luật giao thông, để ngày ngày không nhìn thấy cảnh chết chóc tang thương. Xin cho chúng con mến luật bình an, để nhận được lời chúc lành của Chúa. Amen
 

[1] Chân dung Cha Đa Minh theo các nhân chứng, trang 105-137.

114.864864865135.135135135250