31/05/2023 -

Cầu nguyện

1149
Ngày 31/5 Lễ MẸ MARIA đi thăm bà ELISABET (1)

LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH

Lc 1,39-56


Lời ChúaHồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến một miền núi, bà vào một thành thuộc chi tộc Giuđa.” (Lc 1,39)

Hạnh tích: Ngài nghĩ mình sẽ thật là chi thể của Chúa, nên tiên vàn mình đem hết sức lực mình ra cứu rỗi các linh hồn, giống như Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc mọi người, đã tận hiến mình để cứu chuộc chúng ta. Và chính để làm công việc ấy mà theo ý Chúa an bài sâu xa, Ngài đã lập ra “Dòng Anh Em Thuyết Giáo.” (https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-08-08-thanh-Đa Minh)

Suy niệm: Khi Mẹ vừa nghe tin chị họ của mình đang mang thai trong tuổi cao sức yếu, Mẹ đã không ngần ngại vượt đèo lội suối, băng qua rừng, để chia sẻ niềm vui có Chúa với chị của mình, và để giúp đỡ chị mình trong thời gian khó khăn này. Mẹ quả là một con người rộng rãi, luôn biết nghĩ đến người khác. Sự có mặt của Chúa Giêsu đã mang đến cho Gioan niềm vui ơn Cứu độ.

Thánh Đa Minh, vì khao khát phần rỗi các linh hồn, cha đã hăng say không mệt mỏi ngày đêm cầu nguyện và rao giảng Tin Mừng hầu đưa nhiều người lạc giáo trở về với Chúa. Khát vọng mãnh liệt của ngài đã được Chúa nhận lời và nhờ đó mà Dòng Giảng Thuyết hiện diện trong Hội Thánh hơn 800 năm.

Noi gương Mẹ và cha Thánh Đa Minh, mỗi người chúng ta cần có thái độ nhanh nhẹn, vội vã lên đường chia sẻ và mang Chúa Giêsu đến cho mọi người nhất là đối với những người chưa từng được nhận biết Chúa. Đồng thời dám hy sinh quên mình để phục vụ kẻ khác như Chúa Giêsu đã yêu nhân loại đến nỗi đã chết để cho con người được sống.

 Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin giúp con biết ra khỏi chính mình, mở lòng đón nhận những khác biệt nơi chị em con. Con xin dâng Chúa những việc làm âm thầm nhỏ bé mà ít người chịu làm để cầu nguyện cho cộng đoàn Mẹ Thăm Viếng – Làng Nhao trong ngày mừng Bổn mạng. Amen.


1.
Hai người phụ nữ gặp nhau,
Họ vui mừng lắm… vì giàu tình yêu.
Tặng trao lời chúc mĩ miều,
Vì ân sủng Chúa huyền siêu trên Người.
***
Chúa ơi! Nguyện ước theo Lời
Chúng con cũng biết tìm khơi phúc lành.


2.
Hay tin chị được Chúa thương,
Ma-ri-a đã lên đường viếng thăm.
Giúp cho chị họ chuyên chăm,
Chia vui với chị và nhằm chúc vinh.
Tụng ca danh Chúa quyền linh,
Đoái thương em, chị - chúng mình phúc thay.
***
Xin cho con biết từ nay,
Quan tâm chia sẻ, chung tay giúp đời.
Trải tình thương rộng muôn nơi,
Để cho danh Chúa rạng ngời trong con.

114.864864865135.135135135250