Bế mạc năm Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Phi Luật Tân
Bế mạc năm Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Phi Luật Tân
/ 196 / Cđ ALC Philippines
Mừng lễ bế mạc các Thánh tử đạo, các ngài cũng đang ngỏ cho chị em chúng tôi những thông điệp cần thiết để sống trong đời sống đức tin, đời sống dâng hiến. ...