Từ một câu chuyện
Từ một câu chuyện
/ 187 / Cđ Mai Linh
Mối trăn trở và thao thức của các Nữ tu phục vụ trên vùng Truyền Giáo miền Cao Nguyên.  ...
Chỉ là xem thôi !
Chỉ là xem thôi !
/ 227 / Cđ Mai Linh
Ta không “ở lại” sao ta nghe được tiếng khóc, tiếng kêu của người anh em, ta không “ở” sao ta thấu hiểu nổi thống khổ của dân. Ta giỏi ban phát nhưng ta ngại lắng nghe. ...