04/12/2020 -

Cđ. Mai Linh

979
Sứ vụ truyền giáo khởi sắc tại Cộng đoàn Mai Linh

Cộng đoàn Mai Linh – một cộng đoàn truyền giáo, sứ vụ chính của chị em nơi này là sống và đồng hành với anh chị em dân tộc trong đời sống đức tin. Công việc phục vụ bao gồm nhiều sinh hoạt: dạy giáo lý Tân tòng cho nhiều lứa tuổi khác nhau, giúp ca đoàn, dạy chữ, dạy nhân bản, đặc biệt là “hiện diện và sống chứng tá” đức tin. Các chị em sinh hoạt thường xuyên tại các giáo điểm: Làng Diep, Làng Dơlâm, Làng Sul, Làng Chư Rui... đó là chưa kể đến những giáo điểm nhỏ đang dần hình thành.

Một trong các giáo điểm đó là giáo điểm Dơlâm – giáo điểm này được Ban Tông đồ Hội dòng giúp làm nhà nguyện và làm giếng. Hiện tại nhà nguyện đã không còn chỗ, cha xứ đã mua thêm đất, năm nay sẽ làm nhà nguyện lớn hơn. Hy vọng Phục Sinh 2021 sẽ bội thu.

 
Xin chia sẻ vài hình ảnh
 
114.864864865135.135135135250