25/01/2016 -

Đa Minh Việt Nam

2147
Về việc lãnh ơn toàn xá Dòng Đa Minh

Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

    Ủy Ban Năm Thánh

 

THÔNG TRI

V/v LÃNH ƠN TOÀN XÁ NĂM THÁNH DÒNG ĐA MINH

 

 

Kính gửi: Quý Bề trên và anh chị em trong Gia đình Đa Minh Việt Nam.

Nhân dịp Năm Thánh của Dòng, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban sắc lệnh số 16/15/1 ngày 08/08/2015 về việc ban ơn toàn xá cho Gia đình Đa Minh và các tín hữu với những điều kiện thông thường cùng với những xác định về cách thức và nơi chốn cử hành nói chung cho toàn Dòng trên thế giới. Nay, Ủy ban Năm Thánh thuộc Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, dựa theo sắc lệnh nói trên, xin xác định rõ hơn về việc lãnh nhận ơn toàn xá của Gia đình Đa Minh Việt Nam trong Năm Thánh của Dòng từ ngày 07/11/2015 đến ngày 21/01/2017.

Anh chị em Đa Minh và các tín hữu có thể được lãnh nhận ơn toàn xá khi:

a/ Sốt sắng tham dự các cuộc cử hành mừng Năm Thánh (sắc lệnh Tòa Ân Giải Tối Cao).

Các cuộc cử hành mừng Năm Thánh, đó là: Lễ khai mạc (7/11/2015) và lễ bế mạc Năm Thánh (21/1/2017) cử hành ở cấp Gia đình Đa Minh Việt Nam hoặc ở các địa phương như Phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm, giáo tỉnh miền Bắc (VN), các tu viện, tu xá của anh em Đa Minh, tại Nữ đan viện, các Hội dòng nữ Đa Minh, Huynh đoàn Đa Minh cấp Tỉnh dòng hay cấp giáo phận.

Trong Năm Thánh, các cấp và các đơn vị có thể chọn những ngày cử hành trọng thể mừng Năm Thánh cho cộng đoàn mình như: Lễ Thánh phụ Đa Minh (24/5 hoặc 8/8), lễ Đức Mẹ Mân Côi (7/10), lễ các thánh Dòng (7/11), lễ các thánh tử đạo Việt Nam (24/11), kỷ niệm ngày thành lập Dòng (22/12); lễ bổn mạng hội dòng, tỉnh dòng, phụ tỉnh, tu viện, tu xá; lễ kỷ niệm ngày thành lập hội dòng, tỉnh dòng; hoặc một số lễ đặc biệt khác như lễ khấn lần đầu, khấn trọn…

b/ Hành hương viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện thuộc Gia Đình Đa Minh, viếng Thánh Thể trong một quãng thời gian tương xứng, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, kinh Năm Thánh, và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria bằng kinh Mân Côi (sắc lệnh Tòa Ân Giải Tối Cao).

Ngoài những cử hành trọng thể mừng Năm Thánh nói trên, những cuộc hành hương của cá nhân hoặc tập thể, vào bất cứ ngày nào trong Năm Thánh cũng được lãnh ơn toàn xá khi đến viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện của các tu viện, tu xá thuộc Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và một số nơi mang dấu ấn đặc biệt của anh em Đa Minh như nhà thờ Khoái Đồng, Nam Định; Đền thánh tử đạo Hải Dương; nhà thờ Lạc Lâm, Đà Lạt; nhà thờ Cao Xá, Tây Ninh. Cũng vậy, việc hành hương đến viếng nhà nguyện của nữ đan viện Đa Minh hoặc tại nhà mẹ của các hội dòng nữ Đa Minh cũng được ơn toàn xá.

Khi hành hương, có thể cử hành thánh lễ, hoặc viếng Thánh Thể trong một quãng thời gian tương xứng, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, kinh Năm Thánh và kinh Kính Mừng.

Thân ái trong Thánh phụ Đa Minh,

Ngày 05 tháng 12 năm 2015

TM. Ủy Ban Năm Thánh

Tu sĩ Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, O.P.

114.864864865135.135135135250