11/02/2019 -

Giáo lý

243
Kinh Các điều răn của Hội thánh*
 Kinh Các điều răn của Hội thánh

Mời bấm vào đây để nghe
Tình Thập Tự              
                                      
Sinh ra là người ai trong chúng ta cũng cần được dạy dỗ và cần được thừa hưởng một nền giáo dục tốt để thực sự biết sống làm người và sống một cuộc sống có ý nghĩa. Là Ki-tô hữu, chúng ta thật hạnh phúc vì được Mẹ Hội thánh yêu thương chăm sóc bằng cả trái tim và ân cần dạy dỗ như một vị thầy khôn ngoan. Tất cả những điều đó sẽ được cụ thể hoá một cách sinh động qua Các Điều răn của Hội thánh. Trước đây, trong kho tàng kinh đọc các ngày Chúa Nhật có “Kinh Sáu điều răn Hội thánh.” Nhưng, vì Hội thánh đang lữ hành trên trần thế, và để phù hợp với thế giới đang biến chuyển ấy, Hội thánh đã thay đổi phần nội dung của lời Kinh. Hiện nay lời kinh ấy như sau:

Năm điều răn Hội thánh: Một là dự lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. Kiêng các việc xác và các hoạt động phản lại đặc tính thánh thiêng của ngày lễ đó. Hai là xưng tội trong một năm ít là một lần. Ba là đón nhận Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục sinh. Bốn là giữ chay, kiêng thịt những ngày Hội thánh dạy (thứ Tư Lễ Tro, thứ Sáu Tuần Thánh). Năm là đóng góp cho nhu cầu vật chất của Hội thánh.

Qua các điều răn này, Hội thánh cốt ý dùng những đòi hỏi tối thiểu để nhắc cho ta rằng: ta không thể là Kitô hữu nếu không tự mình cố gắng, sống theo luân lý, không tham gia cụ thể trong đời sống bí tích của Hội thánh, không sống liên đới với Hội thánh.

Thật vậy, qua Bí tích Thanh tẩy chúng ta được làm con và được Mẹ Hội thánh dưỡng nuôi bằng ân sủng thiêng liêng ngang qua các bí tích. Một cách rất tự nhiên người mẹ luôn biết rõ những nhu cầu cần thiết cho sự sống của con mình và sẵn sàng cung ứng ngay, mà nhiều khi không cần hỏi ý kiến hay thậm chí có lúc, như ép buộc đứa con phải theo cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Đời sống thiêng liêng cũng cần có những nhu cầu thiết yếu tối thiểu: “là dự lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, kiêng các việc xác và các hoạt động phản lại đặc tính thánh thiêng của ngày lễ đó; là xưng tội một năm ít là một lần; là đón nhận Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục sinh; là giữ chay, kiêng thịt những ngày Hội thánh dạy.” Vì thế, qua bốn điều răn đầu, Mẹ Hội thánh muốn giúp mọi Ki-tô hữu sống dồi dào trong ân sủng của Chúa, có Chúa Giê-su là đầu và tất cả mọi người là chi thể.

Điều răn thứ năm, được kể là mới trong lời kinh. Điều răn ấy mời gọi mọi Ki-tô hữu phải có bổn phận chu cấp cho những nhu cầu vật chất của Hội thánh, tùy theo khả năng mỗi người. Tâm tình của người con trong gia đình là tâm tình dựng xây, góp công góp sức cho nhu cầu vật chất của gai đình Hội thánh. Sự đóng góp ở đây không chỉ là đóng góp vật chất, mà còn là đóng góp công sức, thời gian và mọi khả năng Chúa đã ban cho chúng ta. Công Đồng Vatican II mời gọi người giáo dân đồng trách nhiệm trong việc dựng xây Giáo hội. Việc “góp công góp của để xây dựng Hội Thánh” không phải chỉ là bổn phận mà còn là một vinh dự, quyền lợi của mọi thành phần Dân Chúa.

Hằng tuần, và mỗi lần chúng ta đọc lời kinh này, không phải là chúng ta chỉ xét mình dựa trên bản luật. Nhưng lời kinh là lời cầu nguyện: cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa được sống dồi dào trong ân sủng, nhờ vào việc tuân giữ các điều răn; cầu nguyện cho mọi người tham gia vào đời sống của Giáo hội một các tích cực, bằng cách chung tay xây dựng, gìn giữ và bảo toàn Hội thánh.

Như vậy, khi chu toàn lề luật, người Kitô hữu một cách nào đó, họ cũng loan báo chính Chúa Ki-tô. Xin mượn tâm tình của Fran-ces Rid-ley Ha-ver-gal chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho đầu năm mới:
 
Lạy Chúa, trong năm mới này
Con chỉ có một lời nguyện cầu:
Con không muốn mọi việc xuông theo ý con,
cũng không xin công việc dễ dàng;
Con không xin được hiểu con đường Ngài dẫn con đi.
Nhưng con chỉ xin một điều:
Xin dạy con làm điều làm đẹp lòng Ngài…
Và như thế, năm mới đang bắt đầu,
sẽ là một năm hạnh phúc,
nếu con tìm kiếm thực hiện những điều làm vui lòng Ngài.

Xin cho con biết làm đẹp ý Chúa qua việc tuân giữ các điều răn mà Hội thánh dạy. Amen

114.864864865135.135135135250