26/02/2019 -

Giáo lý

92
Kinh xin ân xá
Kinh Xin Ân Xá 
Minh Thùy                                  
 
Ngày mồng hai tết, nghĩa trang của người Công giáo rợp trời hoa và rợp người thăm như một ngày hội lớn. Người ta đến nghĩa trang viếng ông bà tổ tiên như trở về nhà ông bà cha mẹ ngày mồng một tết vậy. Niềm tin và tình tương thân tương ái đã liên kết giữa người sống và người chết trong mầu nhiệm Hội Thánh. Giáo lý Hội Thánh Công giáo đã dạy: “Những tín hữu đã qua đời đang chịu thanh luyện cũng là thành phần của cộng đoàn Dân Thánh. Một trong những cách chúng ta có thể giúp họ là nhờ các ân xá để họ được tha các hình phạt tạm thời trong luyện ngục.[1] Biết ơn ông bà cha mẹ và các bậc tiền nhân chúng ta cầu nguyện cho các ngài. Chúng ta làm việc lành để “xin ân xá” cho các ngài. Nhưng có lẽ các ngài sẽ vui hơn khi chúng ta vừa cầu nguyện cho các lại vừa sống tốt lành thánh thiện.

Rộn ràng trong ngày tết ở nghĩa trang, tôi nhớ về lời “kinh xin ân xá” là lời kinh tuyệt diệu nhắc nhở tôi thể hiện các nghĩa cử cao đẹp ấy: Lạy Chúa, xin cho con được hưởng nhờ các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay, hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy. 

Lời kinh nhắc nhớ:
[2]giáo lý về ân xá và việc áp dụng các ân xá trong Hội Thánh liên hệ mật thiết với các hiệu quả của Bí tích Giao hòa. Ân xá là tha những hình phạt tạm do tội gây nên, dù tội đã xưng và được tha... Với tư cách là trung gian phân phát ơn cứu chuộc, Hội Thánh dùng quyền để ban phát và áp dụng kho tàng công phúc của Ðức Kitô và các thánh… Vì thế, mọi tín hữu đều có thể hưởng ân xá, hoặc nhường cho người qua đời.

Ngay từ tấm bé, khi được dạy về lời kinh này, mỗi người chúng ta được dạy về lòng quảng đại và lòng hiếu thảo đối với các bậc tiền nhân. Chúng ta xin ân xá để chỉ cho linh hồn các ngài, nếu các ngài còn bị giam nơi luyện ngục.

Hơn nữa, lời kinh còn dạy chúng ta về việc gom góp công phúc cho mình ngay từ ở đời này. “Lạy Chúa, xin cho con được hưởng nhờ các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay. Ý thức thánh hóa bản thân bằng cách làm các việc lành đó là điều cần thiết. Lời kinh cũng nhắc ta thêm: Hội Thánh chẳng những muốn nâng đỡ người tín hữu, mà còn khuyến khích họ làm những việc đạo đức, thống hối và bác ái, để họ được hưởng các ân xá.
[3] Hãy nhớ, nếu không tích góp việc lành để hưởng ân xá thì chúng ta không biết mình sẽ ra sao ngày sau. Chăm chỉ làm việc lành chúng ta sẽ không còn lo ngại trong ngày phán xét Chúa sẽ hỏi mỗi người: mỗi lần các ngươi làm những việc tốt lành cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy… hoặc là mỗi lần các ngươi không làm những việc tốt lành cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta.[4]

Lev Tolstoy đã nói: “Để sống một cuộc sống tốt và làm điều thiện, hãy tự nhắc nhở mình một cách thường xuyên rằng chẳng sớm thì muộn bạn sẽ chết. Hãy tưởng tượng rằng bạn sẽ chết ngày mai, và bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ ngừng nói dối, ganh tỵ, phiền trách, hay phán xét kẻ khác, hay ăn cắp của họ. Tình yêu không chỉ hủy diệt nỗi sợ hãi về cái chết, mà thậm chí cả ý nghĩ về cái chết.”[5] Tình yêu sẽ thúc đẩy bạn làm việc lành, muốn dấn thân, muốn cho đi. Tình yêu giúp bạn quảng đại.

Ước gì mỗi chúng ta cũng biết huấn luyện cho trái tim mình nên quảng đại. Siêng năng đọc lời kinh để nhắc nhở mình việc tích góp các ân xá. Thực hành quảng đại từng phút giây: đi ngang một đám tang – hãy dâng một lời cầu nguyện cho người đã qua đời; đi ngang một nghĩa trang đừng tiếc một lời kinh. Hãy nhớ lời thánh Gioan Kim Khẩu: Ðừng do dự giúp đỡ và cầu nguyện cho những người đã qua đời." Bởi vì, "Sự hiệp nhất giữa những người còn sống trên dương thế với các anh em đã yên nghỉ trong an bình Chúa Kitô không hề bị gián đoạn. Hội Thánh xưa nay luôn tin rằng sự hiệp nhất đó còn được tăng cường nhờ việc thông truyền cho nhau những của cải thiêng liêng." (LG 49)
[6]

Lạy Chúa, xin cho con được hưởng nhờ các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay, hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy. 

 

[1] Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1479.
[2] Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1471.
[3] Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1478. (x. Phao-1ô VI, sđd 8; CÐ Trentô: DS 1835).
[4] x. Mt 25,34-44
[5] Lev Tolstoy, “Suy niệm mỗi ngày,” tr 247.
[6] Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 955.
114.864864865135.135135135250