27/06/2022 -

Giáo lý

48
Một đứa trẻ chưa chào đời là một phần của cơ thể người mẹ hay một con người riêng biệt?


Giáo Hội tin rằng ngay từ khi được thụ thai, đứa trẻ chưa chào đời đã là một con người hoàn toàn riêng biệt.


Phá thai thường được xem là một quyền để người phụ nữ được làm những gì mình muốn với cơ thể của mình. Và đứa trẻ chưa chào đời không được xem là một con người riêng biệt, mà là một phần của người phụ nữ.


Mặc dù đúng là đứa trẻ phải lệ thuộc vào người mẹ sự sống của mình, nhưng đứa trẻ đó là một con người riêng biệt.


Thánh Gioan Phaolô II đã trích dẫn Tuyên ngôn về việc cố ý phá thai trong Thông điệp Evangelium Vitae của mình.


Một số người cố gắng biện minh cho việc phá thai bằng cách chủ trương rằng kết quả của sự thụ thai, ít ra là cho đến một số ngày nào đó, chưa thể được coi như là một sự sống của con người cá vị. Nhưng sự thật là, “ngay từ khi noãn thụ tinh, một sự sống vốn không phải là sự sống của người cha hay người mẹ đã bắt đầu, nhưng là của một con người mới với sự tăng trưởng của riêng mình. Nó sẽ không bao giờ thành người, nếu nó vốn không phải là người. Điều này vốn luôn luôn rõ ràng và... khoa học di truyền hiện đại đem đến một sự chứng thực đầy đủ. Khoa học di truyền hiện đại đã chứng minh rằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, có một chương trình đã được thiết lập về cái mà thực thể sống này sẽ trở thành: một con ngườimột con người cá vị với những khía cạnh đặc trưng của nó đã được xác định. Ngay từ lúc thụ tinh, cuộc phiêu lưu của một sự sống con người đã bắt đầu, và mà mỗi khả năng tiếp thu của nó đòi hỏi phải có thời gian - một khoảng thời gian khá dài - để tìm được vị trí của mình và ở trong một vị thế để hành động” (số 60)


Hơn nữa, Thánh Gioan Phaolô II còn lập luận rằng mặc dù bằng chứng về linh hồn không thể được kiểm chứng một cách khoa học, nhưng rõ ràng là khoa học thấy rằng mọi thứ đều có sẵn đó cho sự phát triển của một nhân vị.


Ngay cả khi sự hiện diện của một linh hồn thiêng liêng không thể được xác định bằng dữ kiện thực nghiệm, thì bản thân các kết quả nghiên cứu khoa học về phôi người đã cung cấp “một chỉ dẫn quý giá để phân định bằng cách sử dụng lý trí về sự hiện diện cá vị tại thời điểm lần đầu tiên sự sống của một con người xuất hiện: làm sao một cá thể người lại sẽ không là một nhân vị được?” (số 60)


Giáo Hội tin rằng Thiên Chúa tạo nên một sự sống con người mới vào thời điểm thụ thai, và do đó mà đứa trẻ không còn là một “bộ phận” của cơ thể người mẹ nữa, mà là một nhân vị hoàn toàn riêng biệt.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (26/6/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

https://giaophanvinhlong.net/

114.864864865135.135135135250