25/01/2016 -

Giáo lý

917
Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

NĂM THÁNH

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

***

***

 

CÁC TÀI LIỆU VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

1/. Tông Thư "Misericordiae Vultus" - Khuôn Mặt Xót Thương - Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 11 - 04 - 2015 (Ấn Định Mở Năm Thánh Ngoại Thường)

2/. Thông Điệp “Dives In Misericordia” - Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót - Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II  ngày 30-11-1980

3/. Nghi Thức Khai Mở Và Kết Thúc Năm Thánh Lòng Chúa Xót Thương

4/. Nghi Thức Chúc Lành Cho Khách Hành Hương Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

 

***

CÁC SUY TƯ THẦN HỌC VÀ TRIẾT HỌC VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

1/. Lòng Thương Xót: Kinh Thánh Và Thần Học (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

2/. Kiến Giải Về Tình Yêu Và Lòng Thương Xót Kitô Giáo Dưới Góc Độ Ngã Vị (Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP.)

 

***

SUY NIỆM VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

 

***

THÔNG TIN VỀ NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

1/. Đức Thánh Cha Tuyên Bố Mở Năm Thánh Đặc Biệt: Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

2/. Đức Thánh Cha Công Bố Tông Sắc Khuôn Mặt Xót Thương

3/. Ý Nghĩa Huy Hiệu Và Kinh Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

4/. Chương Trình Tổng Quát Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

5/. Bài Hát Chủ Đề Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

6/. Tòa Thánh Nhận Đơn Đăng Ký Thừa Sai Lòng Thương Xót

7/. Năm Thánh Lòng Thương Xót Khai Mạc Bằng việc Mở Cửa Thánh

8/. Đức Thánh Cha Phanxicô Xác Định Cách Thức Nhận Ân Xá Trong Năm Thánh

 

114.864864865135.135135135250