04/09/2020 -

Hoạt động khác

906
Lớp ơn gọi tại Tu viện Mẹ Lên Trời - Lạc Lâm


Mọi ơn gọi đều đến từ Thiên Chúa, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua việc đồng hành, linh hướng. Với tất cả tâm tình cũng như thao thức về ơn gọi của Hội dòng,Tu viện Mẹ Lên Trời Lạc Lâm đã mở lớp tìm hiểu ơn gọi với 30 em tham dự.

Mục đích của lớp tìm hiểu ơn gọi này là giúp các em định hướng về ơn gọi của mình trong tương lai. Mỗi tuần một lần, vào chiều Chúa nhật, các em đến Tu viện để sinh hoạt và tìm hiểu về ơn gọi dâng hiến một cách rõ nét hơn qua đời sống chung, những giờ cầu nguyện, giờ học hỏi về nhân bản, Kinh Thánh, và những giờ sinh hoạt. Đặc biệt, các em được quý Dì giúp hiểu về linh đạo của Hội dòng để biết định hướng và chọn lựa ơn gọi thích hợp trong tương lai

Ước mong các em luôn được Chúa Thánh Thần soi dẫn, để có thể nghe và đáp lại tiếng Chúa mời gọi dâng hiến cuộc đời để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.


Tạ ơn Chúa, vì lớp ơn gọi này chính dấu chỉ hồi sinh của một nơi đã từng là cái nôi ơn gọi của Hội dòng. Uớc mong sao những mầm non Chúa đã cho mọc lên nơi đây luôn luôn phát triển tươi tốt để có thể tô đẹp cho vườn hoa của Hội dòng trong tương lai, nhờ hồng ân của Ngài.

114.864864865135.135135135250