23/09/2017 -

Hội Dòng

902
Dọn lòng chuẩn bị tuyên lại lời khấn qua bài hát

Dọn lòng chuẩn bị TUYÊN LẠI LỜI KHẤN

qua bài hát "tâm tình yêu mến" của LM Thái Nguyên
- Sr. Maria Nguyễn DỰ trình bày.
Xin hết lòng cảm ơn
Ban Truyền thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam
đã thực hiện video.
 
114.864864865135.135135135250