05/06/2022 -

HỘI DÒNG

433
Học viện Đa Minh Rosa Lima tuyên khấn lại - 2022

Sau một năm bộn bề với công việc mục vụ và miệt mài nơi môi trường học tập, quý chị em Học viện đã có những ngày nghỉ ngơi bên Chúa để chuẩn bị tâm hồn, can đảm bước lên tuyên lại lời khấn. Thời gian cho những ngày hồng phúc này kéo dài từ 29/5 – 5/6/2022, tại Tu viện Mẹ Lên Trời Lạc Lâm.
     
Đồng hành với quý chị em trong tuần phòng này là Cha Phaolo Nguyễn Minh Tuấn, OP.  Với chủ đề: “Xây dựng đời sống cộng đoàn từ góc nhìn Thánh Thể,” Cha Phaolô giúp chị em nhìn lại tương quan với Chúa, với cộng đoàn, với chính mình để tiếp tục canh tân và làm phong phú, đủ đầy sức mạnh nội tại, giúp chị em sống đời sống dâng hiến cũng như thi hành sứ vụ trong tương lai một cách ý nghĩa và trọn vẹn nhất.

6 ngày ở bên Chúa trong tuần tĩnh tâm là những ân phúc, để quý chị em ý thức hơn về ơn gọi cao quý của mình, từ đó thêm tình yêu, thêm niềm xác tín cho quyết định tiếp tục bước theo Chúa trong hành trình dâng hiến. Vì thế, vào lúc 5g ngày 05/6/2022, 73 chị em Học viện đã sẵn sàng tuyên lại lời khấn trước sự chứng kiến của chủ tế Phaolô và trong niềm hân hoan vui mừng của quý chị em hiện diện.

Thật là một hồng ân lớn lao khi nghi thức tuyên khấn lại của 73 chị em diễn ra trong bầu khi linh thiêng, tràn đầy ân sủng của ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Xin cho Ân sủng và ân huệ thiêng liêng của Chúa Thánh Thần mà chị em nhận được trong tuần tĩnh tâm và trong ngày tuyên lại lời khấn hôm nay, giúp chị em triển nở hơn trong ơn gọi, nhiệt tình hăng say hơn trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người. 
114.864864865135.135135135250