05/04/2021 -

HỘI DÒNG

174
Nhật ký Tuần Thánh 2021 qua chuỗi hình ảnh

Tuần Thánh đã kết thúc nhưng hương vị thánh thiêng của nó vẫn còn, và có lẽ cảm nghiệm về sự thánh thiêng của những ngày hồng phúc ở nơi mỗi người mang mỗi vẻ khác nhau. Có khi sự thánh thiện ấy chỉ thoảng qua như làn gió nhẹ, hay như những cơn mưa đầu mùa chợt đến rồi chợt đi. Một chút cảm nghiệm thoáng qua như thế tuy chưa phải là sự thánh thiện trọn hảo nhưng nó có thể mang lại cho ta sức sống mới, nguồn hy vọng mới.

Hôm nay Chúa đã sống lại, niềm vui của Chúa Phục Sinh đang tỏa lan trên khắp mặt địa cầu và trong tâm hồn mỗi người tín hữu. Xin lưu lại đây những hình ảnh, không phải vì nó đẹp, không phải vì nó lung linh, đơn giản vì bản thân sự tồn tại của nó đã là một niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa. Để mỗi khi nhìn lại, tâm hồn chúng ta sẽ rạo rực niềm vui mà cất lên lời tạ ơn, vì chúng ta đã có những giờ phút thực sự sống cho Chúa, vì Chúa và vì nhau.

 
Ban Truyền thông
 
Chúa Nhật lễ Lá
 
Thứ Năm tuần Thánh
 
Thứ Sáu tuần Thánh
Thứ Bảy tuần Thánh
114.864864865135.135135135250