29/10/2018 -

Khác

122
Suy niệm về cuộc đời và vinh phúc tử đạo Thánh Giuse Lê Đăng Thị.
Ngày 24 tháng 10
Thánh Giu-se Lê Đăng Thị
Cai đội(1825 – 1860)


1. Suy niệm về cuộc đời và vinh phúc tử đạo.

ThánhGiu-se Lê Ðăng Thị, sinh năm 1825 tại Kẻ Văn, Quảng Trị, Cai Ðội, bị xử giảo ngày 24/10/1860 tại An Hòa dưới đời vua Tự Ðức. Đức Pi-ô X suy tôn ông Giu-se Lê Đăng Thị lên hàng Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gio-an Phao-lô II suy tôn ngài lên hàng Hiển Thánh. Lễ kính vào ngày 24/10.
 Trong những năm 1858 đến năm 1860 là những năm vua Tự Đức ra những sắc lệnh bách hại đạo gắt gao, trong tù, ông là người có cấp bậc cao nhất, ông Cai Thị đã khích lệ các anh hùng đức tin cùng bị giam bằng lời nói và nhất là bằng mẫu gương trung thành, can đảm, mặc dầu bị khổ cực, đau đớn trong tù, người chiến sĩ dũng cảm của Chúa Ki-tô vẫn hiên ngang tuyên xưng đức tin và vui mừng vì được những hình khổ nhục nhã vì đạo Chúa.

Ngài viết thư cho vợ và các con: “Cầu nguyện cho anh được ơn trung thành với Chúa cho tới cùng”, ngài vẫn một lòng yêu vợ thương con nhưng vì lòng tin, đức tin làm chứng cho Tin Mừng, ông vẫn một lòng ra đi dù sống, dù chết không sợ chi…

Ông Giu-se Lê Đăng Thị luôn vui vẻ, không để cho lính Công giáo chê cười người Công giáo. Hằng ngày trong tù, ông siêng năng lần hạt Mân Côi sáng, trưa, tối, nhờ vậy ông được mọi người yêu thương tin cậy. Các quan còn nói ông còn trẻ quá, chết uổng quá! Nhưng ông  vẫn cương quyết giữ vững lập trường, luôn một lòng trung kiên xưng đạo. Nhìn vào tấm gương của Thánh Lê Đăng Thị, là một người giáo dân mà ngài dám hy sinh, dám đón nhận mọi đau thương và luôn luôn trung thành với việc tuyên xưng niềm tin vào Đức Ki-tô. Ôi lạy Chúa! ngày xưa các thánh tử đạo đã làm chứng cho Chúa bằng cách chịu tù đày và đổ máu. Nhưng ngày nay, trong cuộc đời của mỗi người Ki-tô hữu và bản thân tôi  không phải tử đạo bằng đổ máu mà tử đạo mỗi ngày trong từng công việc, lời nói. Tôi  cảm thấy mình thật là một đầy tớ vô dụng của Chúa, nhưng tôi  được Chúa yêu thương chọn và gọi tôi  sống trong nhà Chúa.

2. Cầu nguyện

Lạy Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh nhân, xin Chúa  ban ơn và giúp chúng con, để con luôn biết can đảm đón nhận những thánh giá trong cuộc sống hằng ngày, và xin cho chúng con cũng luôn biết sống trung thành với Chúa giữa một xã hội giàu sang, tiện nghi, lạc thú luôn là mãnh lực lôi kéo chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống thanh thoát để nên chứng tá về lòng tin vào Chúa, và xin Chúa giúp chúng  con biết sống nối kết thập giá đời mình với thánh giá cứu độ của Chúa.
                                                          Rosa Phạm Thị Đào


Trong tập sách SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN , Chị em Học viện đã tham khảo tài liệu từ các nguồn sách Công Giáo
Thiên Hùng Sử 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam; Uống Nước Nhớ Nguồn; Các Thánh  Tử  Đạo  Việt  Nam trong Lịch Sử Giáo Hội  Công  Giáo, Những  Vị  Thánh  Giáo Hội  Việt   Nam  và  Thế  Giới Yêu Mến … Xin chân thành tri ân  tác giả của các sách: Cha Vinh Sơn Bùi Đức Sinh O,P.M.A. Cha Giáo Phan-xi-cô Đào Trung Hiệu.O,P. Cha Đa Minh Phạm Xuân Uyển SDB, Cha GioaKim Nguyễn Đức Việt Châu.SSS.

 
114.864864865135.135135135250