26/10/2018 -

Khác

129
Suy niệm về cuộc đời và vinh phúc tử đạo Thánh Phanxico Kính (Francois Isidore Gagelin)
Ngày 17 tháng 10
Phan-xi-cô  Kính (Francois Isidore Gagelin)
Linh mục Thừa Sai Paris (1799 – 1833)

1. Suy niệm về cuộc đời và vinh phúc tử đạo.

Thánh Isidoro Gagelin sinh ngày 10/5/1799, tại Montperreux, giáo phận Besancon, nước Pháp. Cậu Gagelin có ý tưởng theo ơn thiên triệu ngay từ nhỏ, và từng tâm nguyện "Tôi muốn làm linh mục". Lớn lên, sau bốn năm học đại chủng viện giáo phận, năm 1819, thầy gia nhập Hội Thừa Sai Paris.
Tháng 9.1821, Đức cha Labartette Bình, Giám mục giáo phận Đàng Trong, truyền chức linh mục cho thầy Gagelin Kính, khi mới 22 tuổi. Rồi ngài là Giáo sư Đại Chủng viện An Ninh, Quảng Trị.

Năm 1827 vua Minh Mạng triệu ngài về kinh, lấy cớ cần người dịch sách và làm thông ngôn cho triều đình. Nhà vua đề nghị ban chức quan cho cha, nhưng cha từ chối.

Tháng 8/1827 vua Minh Mạng trả tự do cho cha.

Năm 1829 Đức cha Talbert Từ bổ nhiệm cha làm Bề trên giáo phận và cử ra hoạt động ở miền Trung.

Ngày 06/01/1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao. Khi thấy nhiều giáo hữu bị bắt bớ, đau lòng trước cảnh đàn chiên tan tác, cha xin phép đức Giám mục cho ngài ra nộp mình, hy vọng nhờ đó giáo hữu khỏi bị bách hại.  Tháng 5.1833 ngài đến trình diện với quan tri huyện Bồng Sơn (Bình Định).

Ngày 17/10/1833, ngài bị xử giảo. Thi hài ngài được đem về an táng tại một tư gia ở phủ Cam.

Năm 1946, thi hài ngài được đưa về Chủng viện Hội Thừa Sai Paris.

Ngày 27/05/1900, Đức Lê-ô XIII đã suy tôn ngài lên bậc Chân Phước.

Ngày 19/06/1988, Đức Gio-an Phao-lô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 17/10

Cha Gagelin Kính là một mẫu gương sáng ngời cho chúng ta ở những điểm sau:

Ngài là người Mục tử của Chúa 

Sau khi nhà vua đề nghị ban chức quan cho Cha Gagelin Kính, cha đã  bày tỏ lập trường trong thư gửi về Pháp như sau: "Tôi nói dứt khoát với ông quan do vua sai đến ban ân huệ cho chúng tôi. Tôi cho ông biết rõ mục đích chúng tôi sang đây làm gì, và chức linh mục cao trọng hơn chức quan dường nào. Tôi cũng nói rõ chúng tôi đã từ bỏ gia đình, quê hương và tất cả những lợi lộc trần gian để chỉ truyền giảng Tin Mừng thì không dễ gì chúng tôi từ bỏ nhiệm vụ này.
Thực vậy với bao khó khăn, trở ngại của người đi loan báo Tin Mừng, nhưng chỉ vì yêu thương và nhiệt tâm phục vụ Giáo Hội, cha không quản ngại vất vả hy sinh; ngược lại cha cảm thấy vui sướng hạnh phúc vì mỗi ngày Tin Mừng càng được lan xa và hạt giống đức tin ngày thêm vững mạnh trên quê hương đất Việt.

Cha đã hiến mình vì đoàn chiên

Dù thời buổi khó khăn, cha vẫn tiếp tục hăng say trong sứ mệnh, thăm hỏi an ủi giáo dân, giảng đạo và rửa tội nhiều người Thượng ở Bình Định. Được một vị quan thân hữu mật báo sẽ có cuộc truy bắt các linh mục Tây Phương, cha lẩn tránh ít lâu. Nhưng khi thấy nhiều giáo hữu bị bắt bớ, đau lòng trước cảnh đàn chiên tan tác, cha liền viết thư xin phép đức Giám mục cho ngài ra nộp mình, hy vọng nhờ đó giáo hữu khỏi bị bách hại. Đức cha Từ chấp thuận. Thế là ngài đến trình diện với quan tri huyện Bồng Sơn (Bình Định) vào tháng 5.1833, sau đó cha bị giải về kinh đô.

Như vậy cha Gagelin Kính vì yêu mến Chúa nên yêu mến Giáo hội, vì yêu mến Giáo hội nên yêu mến mọi người trong Giáo hội. Theo lời khuyên của nhiều thân hữu cha có thể lánh đi một thời gian trước lệnh cấm đạo gắt gao của vua Minh Mạng, nhưng vì thương đoàn chiên tan tác cha đã xin được ra nộp mình, chấp nhận hiến mình vì đoàn chiên “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu”.

"Tôi muốn thành tro bụi để kết hiệp với Đức Ki-tô":

Như vậy có thể nói cha Gagelin Kính là nhân chứng cho Chúa Ki-tô đã toàn thắng sự chết, là của lễ toàn thiêu hợp với của lễ hy sinh trên thập giá của Chúa Ki-tô. Ngài khao khát từ giã cõi đời này, trở nên tro bụi để được kết hiệp trọn vẹn hơn với Đức Ki-tô.

Nhìn lại cuộc sống của mỗi Ki-tô hữu chúng ta hôm nay, chúng ta cũng vẫn luôn phải đương đầu với những khó khăn để có đức tin, để sống đức tin, và để trung thành với Chúa. Đó là cuộc tử đạo liên lỉ của chúng ta. Thánh Phao-lô đã nói: “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người”. Cuộc tử đạo của chúng ta hôm nay không đổ máu, nhưng cũng không kém cam go. Cuộc tử đạo của chúng ta cũng hôm nay là một cái chết hằng ngày trong tin yêu. “Bỏ mình vác thập giá và theo Ngài”.  Cha Gagelin Kính đã được vinh dự đổ máu vì Chúa, chúng ta không được vinh dự đó, nhưng cuộc sống chính là môi trường để chúng ta chứng tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giê-su. Sống tốt trong một thế giới đầy gian ác và thù hận không phải là một việc dễ dàng. Từ chối tội lỗi, từ chối tất cả những gì làm nhơ nhuốc lương tâm cũng là một điều không mấy người làm được. Mỗi người Ki-tô hữu, cách riêng những người hiến thân phục vụ Tin Mừng, hãy luôn lấy Chúa Ki-tô làm kim chỉ nam để yêu thương những người đã được trao phó cho bằng tấm lòng mục tử, sẵn sàng hy sinh vì ơn cứu độ của họ. Đồng thời giới thiệu Chúa cho người khác bằng nhiều hình thức: gương sáng chứng tá, bằng lời rao giảng, nghi thức phụng vụ và giáo huấn. Đó là cuộc tử đạo của mỗi chúng ta hôm nay.

2. Cầu nguyện

Lạy Chúa, các thánh tử đạo dù mang thân phận con người yếu đuối nhưng dám sống đến cùng ơn gọi Ki-tô hữutrong một hoàn cảnh đầy khó khăn nguy hiểm. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gagelin Kính, xin cho chúng con là con cháu, cũng biết can trường sống đức tin của mình giữa một thế giới đầy cám dỗ, một thế giới chưa tin vào  Thiên Chúa. Ước gì hạt giống đức tin cha đã gieo vãi trổ sinh nhiều hoa trái trên quê hương đất Việt. Amen.

Trong tập sách SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN , Chị em Học viện đã tham khảo tài liệu từ các nguồn sách Công Giáo
  1. web@conggiao.info; http://gpcantho.com
  2. http://giesu.asia; http://www.huynhtruong.com
  3. www.tinmung.net/Các thánh /118ThanTDVN/INDEX.htm
  4. Nội san thần học, Số 77
Thiên Hùng Sử 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam; Uống Nước Nhớ Nguồn; Các Thánh  Tử  Đạo  Việt  Nam trong Lịch Sử Giáo Hội  Công  Giáo, Những  Vị  Thánh  Giáo Hội  Việt   Nam  và  Thế  Giới Yêu Mến … Xin chân thành tri ân  tác giả của các sách: Cha Vinh Sơn Bùi Đức Sinh O,P.M.A. Cha Giáo Phan-xi-cô Đào Trung Hiệu.O,P. Cha Đa Minh Phạm Xuân Uyển SDB, Cha GioaKim Nguyễn Đức Việt Châu.SSS.

Maria Phạm Thị Minh Thùy
 
114.864864865135.135135135250