30/10/2018 -

Khác

116
Suy niệm về cuộc đời và vinh phúc tử đạo Thánh Phao-lô Tống Viết Bường
Ngày 23 tháng 10
Thánh Phao-lô Tống Viết Bường*
Quan thị vệ (1773 – 1833)


1. Suy niệm về cuộc đời và vinh phúc tử đạo

Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, sinh năm 1773 tại Phủ Cam, Huế, trong một dòng tộc Công giáo lâu đời, thuộc dòng họ nhà quan. Vì tổ tiên đều làm quan, nên khi đến tuổi trưởng thành.Tống Viết Bường được chọn làm lính thị vệ, là một người lính liêm khiết và đức độ, Tống Viết Bường được thăng Cai đội, sau được thăng chức Quan Thị vệ hoàng cung dưới triều vua Minh Mạng.

Khoảng cuối tháng 12-1932, khi chuẩn bị ra chiếu chỉ cấm đạo, vua Minh Mạng truyền lệnh kê khai những người theo đạo Giatô (tức Ðạo Công Giáo) trong hàng ngũ thị vệ. Thế là quan thị vệ Tống Viết Bường và 11 binh sĩ Công Giáo khác bị liệt vào danh sách đệ trình lên vua. Vua truyền giáng chức ông xuống làm lính rồi bắt giam ông trong một ngục tối hôi hám ở Trấn Phủ cùng với 6 binh sĩ trong khi năm người lính khác vì quá sợ hãi đã bỏ đạo nên đã được tha. Cả bảy người Công Giáo can đảm bị tra tấn nhiều lần trong 18 tháng.

Ngày 23/10/1833 Ngài bị xử trảm  tại Thợ Ðúc dưới đời vua Minh Mạng.

Ngày 27/5/1900, Ngài được Đức Lê-ô XIII suy tôn lên bậc Chân Phước.

Ngày 19/06/1988, Đức Gio-an Phao-lô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 23/10.

Nhìn về Thánh Phao-lô Tống Viết Bường chúng ta chú ý đến những điểm nổi bật sau:
Thứ nhất ngài giã từ quan trường vì đức tin:
Thứ hai ngài là tấm gương vẹn chữ trung với Chúa.

Như vậy sự can trường và sẵn sàng chết vì việc tuyên xưng đức tin nơi Thánh Phao-lô Bường rất đáng chúng ta ngưỡng mộ và kính phục. Ngày nay, không còn những cuộc bách hại như xưa, nhưng văn hóa và lối sống hưởng thụ luôn cản trở chúng ta thực thi các đòi hỏi của Tin Mừng. Có thể hôm nay Chúa không muốn chúng ta tử đạo theo nghĩa chặt, nhưng Chúa muốn chúng ta sống đạo để nên thánh. Mọi tín hữu được mời gọi làm chứng cho Chúa qua việc dám tuyên xưng và dám sống đức tin của mình. Để làm chứng cho con người hôm nay về Đức Giê-su, chúng ta cũng phải trả giá không kém. Giữa một thế giới tham lam, mê đắm bạc tiền, chúng ta được mời gọi sống nhẹ nhàng, siêu thoát. Giữa một thế giới lọc lừa, dối trá, chúng ta được mời gọi sống chân thật, đơn sơ. Giữa một thế giới phóng túng, trụy lạc, chúng ta được mời gọi sống điều độ, thanh khiết. Giữa một thế giới hận thù, tuyệt vọng, dửng dưng, chúng ta được mời gọi sẻ chia tình yêu thương, an bình và hy vọng…Xin Dấu Thánh Giá hãy trở nên sức mạnh để chúng ta can đảm và sẵn sàng đón nhận những hy sinh trong cuộc sống hằng ngày, nhất là những hy sinh phải gánh chịu vì việc tuyên xưng đức tin hầu góp phần xây dựng Nước Chúa ngay tại thế gian này.

2. Cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho quê hương chúng con có những mẫu gương tuyệt vời về đời sống đức tin, về lòng mến Chúa yêu người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, xin cho chúng con là con cháu cũng dám can đảm tuyên xưng đức tin của mình và  trung kiên giữ vững đức tin ấy. Dẫu xã hội hội có nhiều cám dỗ, cạm bẫy, xin cho chúng con đừng vì danh lợi thú mà xa rời Chúa, xa rời Giáo hội. Xin Chúa giúp chúng con can trường giữ đạo trong mọi thử thách như cha ông chúng con xưa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Trong tập sách SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN , Chị em Học viện đã tham khảo tài liệu từ các nguồn sách Công Giáo
Thiên Hùng Sử 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam; Uống Nước Nhớ Nguồn; Các Thánh  Tử  Đạo  Việt  Nam trong Lịch Sử Giáo Hội  Công  Giáo, Những  Vị  Thánh  Giáo Hội  Việt   Nam  và  Thế  Giới Yêu Mến … Xin chân thành tri ân  tác giả của các sách: Cha Vinh Sơn Bùi Đức Sinh O,P.M.A. Cha Giáo Phan-xi-cô Đào Trung Hiệu.O,P. Cha Đa Minh Phạm Xuân Uyển SDB, Cha GioaKim Nguyễn Đức Việt Châu.SSS.

Maria Phạm Thị Minh Thùy

 
114.864864865135.135135135250