22/09/2023 -

Khác

119
Tại sao Thánh Matthêu có hai tên trong Kinh Thánh?
Philip Kosloski
 
Người thu thuế nổi tiếng, Matthêu, trở thành tông đồ có thể đã được đổi tên sau khi gặp Chúa Giêsu Kitô.
 
Thay đổi cái tên rất có ý nghĩa trong Kinh thánh vì chúng thường báo hiệu một sứ mạng mới từ Thiên Chúa. Ví dụ Ápram trở thành Ápraham và Simon được đổi tên thành Phêrô.
 
Một nhân vật khác trong Kinh thánh mà nhiều học giả tin rằng đã được đổi tên thành tông đồ Matthêu. Trong Phúc âm Matthêu, người thu thuế được Chúa Giêsu Kitô kêu gọi trở thành môn đệ được đặt tên là “Matthêu” (Mt 9,9).
 
Tuy nhiên, trong Tin Mừng Marcô, người thu thuế đó lại có tên là “Lêvi” (Mc 2,14).
 
Một số học giả tin rằng người thu thuế đó có hai tên, một tên bằng tiếng Hy Lạp (Matthêu) và tên kia bằng tiếng Do Thái (Lêvi). Điều này rất có thể xảy ra, vì các học giả chỉ rõ Simon (Phêrô) và Saul (Phaolô) như một ví dụ điển hình, nên nó không biểu thị sự thay đổi cái tên mà là hai cái tên tồn tại trong hai ngôn ngữ khác nhau.
 
Tuy nhiên một số học giả khác tin rằng điều này có thể ám chỉ đến sự thay đổi tên. Từ điển Công giáo có giải thích: “Có thể Matthêu, 'món quà của Giavê', là tên được Chúa Giêsu Kitô đặt cho người thu thuế khi Ngài kêu gọi ông làm Tông đồ, và từ đó ông được nhận biết giữa các anh em kitô hữu của mình, Lêvi là tên ban đầu của Matthêu”.
 
Trong thực tế, cả hai thuyết này đều có thể xảy ra. Điều chắc chắn là sau khi ông rời bỏ công việc thu thuế của mình, ông mãi mãi được cộng đồng kitô giáo đầu tiên gọi là “Matthêu”.
 
Dù thế nào đi nữa, cả hai cái tên đều có khả năng truyền cảm hứng cho những suy ngẫm mang tính biểu tượng, như có thể thấy trong đoạn văn sau đây từ sách Kim Sử, một văn bản phổ biến thời Trung cổ, nó cho chúng ta biết về ý nghĩa cái tên của các vị thánh.
 
Matthêu có hai cái tên, Matthêu và Lêvi. Matthêu (Matthêô) được hiểu là món quà vội vàng, hoặc là người khuyên dạy. Hoặc tên xuất phát từ magnus - vĩ đại, và theos - Chúa, gọi là vĩ đại đối với Chúa; hoặc từ mamis - bàn tay, và theos, gọi là bàn tay của Chúa. Thánh Matthêu là một món quà vội vã nhờ sự hoán cải nhanh chóng của ngài, là người đưa ra lời khuyên qua lời rao giảng cứu rỗi của ngài, vĩ đại đối với Thiên Chúa nhờ sự hoàn hảo của cuộc đời ngài và là bàn tay của Thiên Chúa qua việc viết phúc âm của ngài. Tên Lêvi được hiểu như là được đưa lên, gắn vào, thêm vào, đặt vào. Vị thánh được kéo ra khỏi công việc thu thuế, được gia nhập cộng đoàn các tông đồ, được thêm vào nhóm các nhà truyền giáo, và được xếp vào danh mục các vị tử đạo.
 
Trước đây ngài có thể được biết đến với cái tên “Lêvi”, nhưng kể từ khi gặp Chúa Giêsu Kitô, thế giới đã biết đến ngài với cái tên “Matthêu”.

 
 

Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

114.864864865135.135135135250