01/05/2018 -

Lịch Dòng

211
01/2018
MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP


Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho những tôn giáo thiểu số tại châu Á:
Xin cho các Ki-tô hữu cũng như các tôn giáo thiểu số tại châu Á
được hoàn toàn tự do sống niềm tin của mình trog các nước Á Châu.


CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG

 
01/01: LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA bổn mạng Tv Trung ương Dòng và một số chị em
21/01: THÁNH NỮ ANÊ bổn mạng Bề trên Tổng quyền và một số chị em
25/01: THÁNH PHAOLÔ trở lại bổn mạng một số chị em
28/01: THÁNH TÔMA AQUINÔ bổn mạng Liên Hv Nữ Đa Minh Việt Nam
31/01: THÁNH GIOAN BOSCO bổn mạng một số chị em


CẦU NGUYỆN CHO QUÝ CHỊ ĐÃ QUA ĐỜI

 
08/01/2014: Em Maria Nguyễn Thị Phương
17/01/1995: Chị Rosa Nguyễn Thị Khen
23/01/2018: Chị Maria Phạm Thị Lân
114.864864865135.135135135250