02/05/2018 -

Lịch Dòng

42
02/2019

THÁNG HAI – 2019


Ý cầu nguyện
 
Cầu cho các nạn nhân của việc buôn người. Xin cho mọi người quảng đại đón tiếp các nạn nhân của tệ buôn người, các nạn nhân bị cưỡng ép hành nghề mại dâm, và các nạn nhân của bạo lực.

01 (X) T.Sáu .. Mc 4,26-34
     †.Nt. Maria Nguyễn Thị Mùi (1990)
02 (Tr). T.Bảy. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Lc 2,22-40
03 (X) CN. IV THƯỜNG NIÊN (Tv IV) Lc 4,21-30
     †.Nt. Têrêsa Vũ Thị Nguyên (2006)
04 (Tr).T.Hai. Th. Catarina Rixi, OP,Tn. Lễ nhớ   Mc,5,1-20
     †.Nt. Maria Nguyễn Thị Thương (1994)
05 (Tr). T.Ba  MÙNG MỘT TẾT - CẦU BÌNH AN
                      .... Giao thừa:        Mt 5,1-10
                      .... Tân niên:          Mt 6,25-34; (Mt 5,43-48; Ga14,23-27)
                      .... (Th. Agatha, Tntđ. Lễ nhớ [Đ])
06 (Tr).T.Tư  MÙNG HAI TẾT - KÍNH NHỚ TỔ TIÊN  Mt 15,1-6
                      (Th. Phaolô Miki và các bạn Tđ. Lễ nhớ [Đ]). Mc 6,1-6.
07 (Tr).T.Năm    MÙNG BA TẾT - THÁNH HÓA CÔNG VIỆC. Mt 25,14-30
08 (T) T.Sáu Giỗ Cha Mẹ ACE trong Dòng.  Ga, 17,24-26
                      (Lễ Cầu hồn - GKPV theo ngày)
     †.Nt. Agatha Nguyễn Thị Thu (2008)
09 (X) T.Bảy.. Mc 6,30-34
10 (X) CN. V THƯỜNG NIÊN (Tv I) Lc 5,1-11
     †.Nt. M.Rosa Nguyễn Thị Hương (2005)
11 (X) T.Hai.  Mc 6,53-56
12 (X) T.Ba. Mc 7,1-13
13 (Tr).T.Tư. Cp. Giôđanô Xaxônia, OP. Lễ nhớ .Mc 7,14-23
14 (Tr).T.Năm. Th. Cyrillô, Đan sĩ và Th. Mêthôđiô, Gm. Lễ nhớ. Mc 7,24-30
     †.Nt. A.Veronica Nguyễn Thị Sa (2003)
15 (X) T.Sáu. Mc 7,31-37
16 (X) T.Bảy. Mc 8,1-10
17 (X) CN. VI THƯỜNG NIÊN (Tv II) Lc 6,17.20-26
18 (X) T.Hai. Mc 8,11-13
19 (X) T.Ba. Mc 8,22-26 †.Nt. Maria Hoàng Thị Ca (1961)         
21 (X) T.Năm. Mc 8,27-33
22 (Tr) T.Sáu - LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. Mt 16,13-19.  †.Nt. Maria Phạm Thị Hoa (1999)..
23 (Đ) T.Bảy Th. Pôlycarpô, Gm, Tđ. Lễ nhớ. Mc 9,2-13
24 (X) CN. VII THƯỜNG NIÊN (Tv III)  Lc 6,27-38
25 (X) T.Hai. Mc 9,14-29. †.Nt. Têrêsa Nguyễn Thị (Điệu) Tâm (2018) giỗ 1 năm
26 (X) T.Ba. Mc 9,30-37
27 (X) T.Tư.  Mc 9,38-40
28 (X) T.Năm. Mc 9,41-50 †.Nt. Maria Nguyễn Thị Công (1966)  
 
114.864864865135.135135135250