03/05/2018 -

Lịch Dòng

186
03/2018
Ý CẦU NGUYỆN
Cầu cho việc đào tạo để biết phân định thiêng liêng:
Xin cho toàn thể Giáo Hội hiểu rõ sự cần thiết phải đào tạo
cho cá nhân và cộng đoàn biết phân định thiêng liêng.
MÙA CHAY

NQ 47 KHỔ CHẾ: Ngoài những ngày ăn chay theo luật Giáo Hội, chị em ăn chay: Các ngày thứ sáu mùa Chay... Cộng đoàn dùng số tiền tiết kiệm từ những ngày chay để giúp người nghèo... Mỗi chị em nên thêm những việc hãm mình khác, hầu thể hiện tinh thần sám hối một cách đầy đủ hơn.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG
19/03: Lễ THÁNH GIUSE bổn mạng Tv Thánh Giuse và một số chị em
25/03: LỂ TRUYỀN TIN bổn mạng Tx Mẹ Xin Vâng và một số chị em

CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN
 
05/3/1990: Chị Maria Nguyễn Thị Nghĩa
14/3/2011: Chị Anê Vũ Thị Quý
114.864864865135.135135135250