03/05/2018 -

Lịch Dòng

31
03/2019

THÁNG BA – 2019

Kính thánh Giuse
 
Ý cầu nguyện

Xin cho quyền lợi của các Kitô hữu được nhìn nhận.Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng các cộng đoàn đang bị bách hại, để họ nhận ra Chúa luôn ở với họ và quyền lợi của họ được nhìn nhận.


01 (X) T.Sáu.. Mc 10,1-12
02 (X) T.Bảy.. Mc 10,13-16 
    
 †.Nt. Maria Tô Thị Kiều Dung (2018) giỗ 1 năm
03 (X) CN. VIII THƯỜNG NIÊN (Tv IV) Lc 6,39-45
      †.Nt. Maria Nguyễn Thị Chúc (2010)
04 (X) T.Hai. Mc 10,17-27
05 (X) T.Ba. Mc 10,28-31
      †.Nt. Maria Nguyễn Thị Nghĩa (1990)
MÙA CHAY - 2019

06 (T) T. Lễ Tro - Giữ chay - kiêng thịt. Mt 6,1-6,16-18
      †.Nt. M. Martinô Phạm Thị Thùy Linh (1988)
07 (T) T.Năm. Lc 9,22-25
08 (T) T.Sáu. Mt 9,14-15
09 (T) T.Bảy. Lc 5,27-32
10 (T) CN. I MÙA CHAY (Tv I). Lc 4:1-13
11 (T) T.Hai. Mt 25,31-46
12 (T) T.Ba. Mt 6,7-15
13 (T) T.Tư. Lc 11,29-32
14 (T) T.Năm. Mt 7,7-12
      †.Nt. Madalena Dương Thị Liên (2012)
15 (T) T.Sáu. Mt 5,20-26
16 (T) T.Bảy.Mt 5,43-48
     †.Nt. Maria Nguyễn Thị Đức (1998)  

17 (T) CN. II MÙA CHAY (Tv II)  Lc 9:28b-36
      †.Nt. Maria Nguyễn Thị Ven (1978)
18 (T) T.Hai. Lc 6,36-38
19 (Tr). T.Ba. THÁNH GIUSE, Lễ Trọng. Mt 1,16.18-21-24a hay Lc 2,41-51a
      * Bổn mạng Tv. Long Phước
20 (T) T.Tư. Mt 20,17-28
      †.Nt. Maria Bùi Thị Nhịn (2002)
21 (T) T.Năm. Lc 16,19-31
      †.Nt. Maria Nguyễn Thị Mai (2004)
      †.Nt. M.Angel Nguyễn Thị Thanh Tịnh (1977)
22 (T) T.Sáu. Mt 21,33-43,45-46
23 (T) T.Bảy. Lc 15,1-3,11-32
24 (T) CN. III MÙA CHAY (Tv III)      Lc13:1-9
      †.Nt. Maria Nguyễn Thị An (1992)
25 (Tr). T.Hai. Lễ TRUYỀN TIN Lễ Trọng. Lc 1,26-38
      †.Nt. Maria Vũ Thị Ro (1992)
      * Bổn mạng Tx. Tutra
26 (T) T.Ba. Mt 18,21-35
      †.TH. Maria Nguyễn Thị Suy (2000)
27 (T) T.Tư. Mt 5,17-19
28 (T) T.Năm. Lc 11,14-23
29 (T) T.Sáu. Mc 12,28-34
30 (T) T.Bảy. Lc 18,9-14
31 (T) CN. IV MÙA CHAY (Tv IV). Lc 15:1-3, 11-32
 
114.864864865135.135135135250