06/05/2018 -

Lịch Dòng

63
05/2019

THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ


Ý cầu nguyện: 

Cầu cho Giáo hội tại Phi Châu trở nên men của sự hiệp nhất. Nhờ nỗ lực của mỗi tín hữu, xin cho Giáo hội tại Phi Châu trở nên men và dấu chỉ hy vọng giữa các dân tộc tại lục địa này.

 

01 (Tr). T.Tư. Thánh Giuse Thợ. Ga 3,16-21

* Bổn mạng Cđ. Próh

02 (Tr). T.Năm. Th. Athanasiô, Gm, Tsht. Lễ nhớ. Ga 3,31-36

†.Nt. M.Gioanna Đinh Thị Kim Thanh (1994)

03 (Đ) T.Sáu . Th. PHILIPPHÊ và GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ga 14,6-14
04 (Tr).T.Bảy. Ga 6,16-21

†.Nt. Rosa Nguyễn Thị Ngát (1994)

05. (Tr). CN. III PHỤC SINH (Tv III)  Ga 21,1-19

†.Nt. Monica Trần Thị Sê (2014)

06 (Tr) T.Hai. Ga 6,22-29
07 (Tr) T.Ba. Ga 6,30-35
08 (Tr)  T.Tư. Ga 6,35-40

†.Nt. Rosa Vũ Thị Vy (2016)

09 (Tr) T.Năm. Ga 6,44-51
10 (Tr). T.Sáu  Th. Antôninô Phirengiê, OP, Gm. Lễ nhớ. Ga 6,52-59
11 (Tr) T.Bảy Ga 6,60-69
12  (Tr)  CN. IV PHỤC SINH(Tv IV) Ga 10,27-30

CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn Thiên triệu.

†.Nt. M.Dianna Nguyễn Thị Năng (1996)

13  (Tr)  T.Hai. Đức Mẹ Fatim . Ga 10,1-10

†.Nt. M.Columba Nguyễn Thị Tin (1967)

14 (Đ) T.Ba. Th. MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ga 15,9-17
15 (Tr) T.Tư. Ga 12,44-50

†.TH. Maria Vũ Thị Màu (2002)

16 (Tr). T.Năm. Ga 13,16-20

†.Nt. M.Gala Phạm Thị Giọn (1990) 

17  (Tr) T.Sáu.Ga 14,1-6
18  (Tr) T.Bảy. Ga 14,7-14
19  (Tr) CN. V PHỤC SINH (Tv I). Ga 13,31-33a, 34-35

†.Nt. Maria Nguyễn Thị Ry (2002)

20  (Tr) T.Hai. Ga 14,21-26
21  (Tr) T.Ba. Ga 14,27-31a
22 (Tr)  T.Tư.  Ga 15,1-8

†.Nt. M. Agnes Nguyễn Thị Quý (1977)

23 (Tr) T.Năm. Ga 15,9-11
24 (Tr)  T.Sáu. Cải táng thánh Đa Minh. Lễ nhớ. Ga 15,12-17
25 (Tr) T.Bảy.Ga 15,18-21
26 (Tr) CN. VI PHỤC SINH (Tv II) . Ga 14,23-29
27  (Tr) T.Hai. Ga 15,26-16,4a
28  (Tr) T.Ba. Ga 16,5-11
29  (Tr)  T.Tư. Ga16,12-15
30  (Tr)  T.Năm.  Ga 16,16-20
31   (Tr) T.Sáu.ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính  Lc 1,39-56

* Bổn mạng Cđ. Làng Nhao

 

114.864864865135.135135135250