06/05/2018 -

Lịch Dòng

331
06/2018 - Tháng kính Thánh Tâm Chúa

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 

 

Ý CẦU NGUYỆN

Xin cho những ai sử dụng các trang mạng xã hội biết dành ưu tiên
cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác.

 

R.I.P

  • 05/06 Giỗ chị Têrêsa Nguyễn Thị Tâm (Điệu) 100 ngày (2018).
  • 09/06 Giỗ chị Maria Tô Thị Kiều Dung 100 ngày (2018).
  • 17/06 Giỗ chị Catarina Nguyễn Thị Nhường 2 năm (2016).
  • 28/06 Giỗ chị Maria Nguyễn Thị Thanh (1983).
BỔN MẠNG

    03/6: Lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA bổn mạng một số chị em
08/6: Lễ Thánh Tâm CHÚA GIÊSU bổn mạng Tập viện
24/6: Lễ Thánh GIOAN TẨY GIẢ bổn mạng một số chị em
29/6 : Lễ Thánh PHAOLÔ và PHÊRÔ bổn mạng một số chị em

 

114.864864865135.135135135250