01/06/2018 -

Lịch Dòng

41
06/2019

THÁNG SÁU – 2019

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
 
Ý cầu nguyện: 

Cầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục dấn thân liên đới với những người nghèo một cách mạnh mẽ, bằng đời sống khó nghèo và khiêm hạ.
 
01 (Đ) T.Bảy Th. Justinô, Tđ. Lễ nhớ. Ga 16,23b-28
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Chi (1988)
02 (Tr) CN. CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ Trọng. Lc 24,46-53
03 (Đ) T.Hai.Th. Carôlô Lwanga và các bạn, Tđ. Lễ nhớ. (Tv III). Ga 16,29-33
†.Nt. Anna Nguyễn Thị Phúc (2002) 
04 (Đ) T.Ba.. Th. Phêrô Vêrôna, OP, Lm, Tđ, Lễ nhớ. Ga 17,1-11a
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Ngợi (2004)
05 (Đ) T.Tư.. Th. Bônifatiô, Gm, Tđ. Lễ nhớ..... Ga 17,11b-19
06 (Tr).T.Năm. Ga 17,20-26
07 (Tr) T.Sáu Ga 21, 15-19
08 (Tr). T.Bảy. Ga 21,20-25
09 (Đ) CN. CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ Trọng. Ga 20,19-23; (Ga 14,15-16, 23b-26)
†.Nt. Mẹ M. Monica Phạm Thị Màu (2002)
* Bổn mạng Cđ. Mỹ Linh, Cđ. Hàm Linh, Cđ. Ia Linh
 
MÙA THƯỜNG NIÊN

10 (Tr) T.Hai.. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ Nhớ . (Tv II). Mt 5,1-12
11 (Đ) T.Ba.. Th. Barnaba, Tông đồ, Lễ nhớ. Mt 10,6-13
12 (X) T.Tư. Mt 5,17-19
13 (Tr).T.Năm.. Th. Antôn Pađôva, Lm, Tsht, Lễ nhớ.  Mt 5,20-26
14 (X) T.Sáu.. Mt 5,27-32
†.Nt. Catarina Nguyễn Thị Nhường (2016) 3 năm
15 (X) T.Bảy. Mt 5,33-37
16 (Tr) CN. CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng. Ga 16,12-15
17 (X) T.Hai. (Tv III).  Mt 5,38-42
18 (X) T.Ba.. Mt 5,43-48
19 (X) T.Tư. Mt 6,1-6,16-18
20 (X) T.Năm. Mt 6,7-15
21 (Tr) T.Sáu. Th. Luy Gônzaga, Ts. Lễ nhớ. Mt 6,19-23
22 (X) T.Bảy. Mt 6,24-34
23 (Tr). CN. MÌNH & MÁU CHÚA KITÔ. Lễ Trọng. Lc 9,11b-17
24 (Tr). T.Hai SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọngLc 1,57-66.80
 †.Nt. M. Stephan Trần Thị Thanh (1989)
25 (X) T.Ba   (Tv IV). Mt 7,6.12-14
†.Nt. Anna Trần Thị Hồi (2003)
26 (X) T.Tư . Mt 7,15-20
†.Nt. Magarita Nguyễn Thị An (1982)
27 (X) T.Năm. Mt 7,21-29
28 (Tr) T.Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ Trọng. Lc 15,3-7
                    Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh (1983)
* Bổn mạng Tập viện
29 (Đ) T.Bảy THÁNH PHÊRÔ và PHAOLÔ. Lễ trọng. Mt 16,13-19
30 (X) CN. XIII THƯỜNG NIÊN (Tv I). Lc 9,51-62
114.864864865135.135135135250