01/06/2018 -

Lịch Dòng

78
09/2018

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho những người trẻ ở Châu Phi: Xin cho những người trẻ của
lục địa Phi Châu được giáo dục và lao động trong chính đất nước của mình.
 
PHỤNG VỤ 

Ngày 05/9 Cầu cho thân nhân, ân nhân và gia nhân của Dòng (NQ 35/1).
Mỗi cộng đoàn xin 01 lễ và dành 01 ngày cầu nguyện.
 
chúc mừng BỔN MẠNG
 
15/09 : M SU BI bn mng Tỉnh Dòng Đa Minh VN và một số chị em

R.I.P
 
05/9 cầu cho ân nhân, thân nhân và gia nhân.
26/9/1982 giỗ Chị Maria Trần Thị Sa.
27/9/1988 giỗ Chị Maria Nguyễn Thị An.

 
114.864864865135.135135135250