01/06/2018 -

Lịch Dòng

344
10/2018
Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ: Xin cho các tu sĩ nam nữ biết
đổi mới nhiệt tình tông đồ, và biết tìm gặp gỡ những người nghèo khổ,
những người bị gạt ra bên lễ xã hội và những người thấp cổ bé miệng.

 
CÁC QUY ĐỊNH MỪNG LỄ

Ngày 07/10: LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
NQ 29: Chị em trong Dòng dọn lòng tuyên lại Lời Khấn.
Theo truyền thống tốt đẹp của Dòng: trước ngày tuyên lại lời Khấn chị em ăn chay để nhắc nhớ; các cộng đoàn thực hiện chuỗi mân côi liên tiếp, đọc trong tháng 10 và 11 nhằm biểu lộ tinh thần liên kết sống động.
 
chúc mừng LỄ BỔN MẠNG
 
01/10 : THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU bổn mạng
   THỈNH SINH và một số chị em
02/10: CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ bổn mạng TIỀN TẬP
04/10: THÁNH PHANXICÔ bổn mạng một số chị em
07/10: ĐỨC MẸ MÂN CÔI bổn mạng Cộng đoàn Xuân Nhạn
15/10: THÁNH NỮ TÊRÊSA AVILA bổn mạng một số chị em
 
R.I.P
 
15/10/1980 Chị Rosa Nguyễn Thị Mơ
21/10/2001 Chị Rosa Phạm Thị Mến
114.864864865135.135135135250