02/06/2018 -

Lịch Dòng

318
11/2018
 
Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho việc phục vụ hòa bình: Xin cho ngôn ngữ
của con tim và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của vũ khí.

BỔN PHẬN CẦU NGUYỆN


NQ 33. Trong tháng cầu hồn (tháng 11), mỗi cộng đoàn xin một lễ và dành một ngày để cầu nguyện cho chị em, cha mẹ, thân nhân và ân nhân đã qua đời.
NQ 35. Ngày 08/11 cầu cho anh chị em trong Dòng, mỗi cộng đoàn xin một lễ và dành một ngày cầu nguyện.

 

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG


03/11: LỄ THÁNH MARTINÔ bổn mạng Tv Thánh Khang
  Nhà thuốc Tu viện thánh Martinô và một số chị em
21/11: LỄ MẸ DÂNG MÌNH bổn mạng một số chị em
22/11: LỄ THÁNH CECILIA bổn mạng một số chị em
24/11: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM bổn mạng
  HỌC VIỆN và Tu xá Thánh Hạnh (Phú Nhuận)
26/11: LỄ CHÚA KITÔ VUA bổn mạng Tx Vũng Tàu
 
114.864864865135.135135135250