01/06/2018 -

Lịch Dòng

184
12/2018

Ý CẦU NGUYỆN


Xin cho việc truyền đạt đức tin: Xin cho những người dấn thân phục vụ
việc tìm hiểu đức tin biết tìm ngôn ngữ thích hợp với thời nay
trong khi đối thoại với các nền văn hóa.


NHỮNG NGÀY LỄ


NQ 30:  Ngày 01/01 kỷ niệm ngày lãnh sắc lệnh Thành lập Hội dòng, mỗi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt và xin một lễ.
NQ 31: Trước lễ Mẹ Thiên Chúa, mỗi cộng đoàn làm tuần 9 ngày hoặc 7 ngày để Kính Mẹ.
NQ 15: Để ghi nhớ ngày ban Sắc lệnh Thành lập Hội dòng 01/01/1973 và tạo điều kiện cho chị em gặp gỡ nhau, hằng năm, Bề trên Tổng quyền tổ chức Thánh lễ tạ ơn cho toàn thể chị em trong Hội  dòng về tham dự.
CV 31:  Chị em cần tích cực tham dự ngày lễ Truyền thống của Dòng.

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG


08/12 : LỄ MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI bổn mạng Tv Văn Hải và một số chị em
13/12: LỄ THÁNH LUCIA bổn mạng một số chị em

 

MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH 25/12
27/12: LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ bổn mạng một số chị em
 

R.I.P

 
03/12 :  Chị Têrêsa Vũ Thị Nguyên.
24/12 : Chị Madalena Đào Thị Điểm.
 
114.864864865135.135135135250