16/08/2018 -

Liên lạc ơn gọi

352
Nghi thức gia nhập Tập viện và Tiền Tập viện
Chiều ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Hội dòng chúng con diễn ra nghi thức Gia nhập Tập viện và Tiền Tập viện, Hội dòng chúng con xin Mẹ là Bà Giáo gìn giữ và hướng dẫn các ứng sinh của Hội dòng chúng con.


Mời bấm vào đây để xem hình

 


 
 
114.864864865135.135135135250