HSTM - Chúa Nhật Truyền Giáo
HSTM - Chúa Nhật Truyền Giáo
/ 41 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra lần cuối cùng với các môn đệ trên một ngọn núi tại Ga-li-lê. Trước khi lên trời, Người đã trao cho các ông sứ mệnh đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Người, làm phép rửa tội cho những ai có đức tin nhân Danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Người cũng truyền cho các ông sứ mệnh dạy các ...
HSTM Lễ Đúc Mẹ Mân Côi
HSTM Lễ Đúc Mẹ Mân Côi
/ 46 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Câu chuyện truyền tin của sứ thần Ga-bri-el cho đức Trinh nữ Ma-ri-a biểu lộ tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ loài người. Thái độ lắng nghe Lời Chúa, tìm hiểu Ý Chúa và mau mắn “Xin Vâng” của Đức Ma-ri-a cũng phải là thái độ mà các tín hữu chúng ta cần học tập nơi Mẹ khi lần ...
10/02 - Các Thiên Thần hộ thủ (thơ)
10/02 - Các Thiên Thần hộ thủ  (thơ)
/ 96 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
10/02 - Các Thiên Thần hộ thủ (Mt 18,1-5) “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy” (Mt 18,5)   ...
10/01 - Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giê-su (thơ)
10/01 - Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giê-su (thơ)
/ 52 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Anh em hãy nhớ điều này Chớ đừng để lấm đôi tay tốt lành Chớ khinh phận kẻ mong manh Cho dù là ý hay thành lời trao. ...
09/29 - Các Tổng lãnh Thiên thần (thơ)
09/29 - Các Tổng lãnh Thiên thần (thơ)
/ 69 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Trả lời cho những trở trăn Cõi trời cao sánh như khăn phủ đầu Nhưng anh sẽ thấy nhiệm mầu Khi trời rộng mở ngàn sau tỏ tường. Khấu đầu khấn nguyện tình thương Cho về Thiên Quốc lối đường phúc vinh.   ...
Lễ Sinh nhật Đức Mẹ
Lễ Sinh nhật Đức Mẹ
/ 1115 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Đoạn Phúc Âm ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ hôm nay còn được đọc trong ngày lễ thánh Giuse, ngày 17 tháng 12 - trước lễ Sinh Nhật của Chúa Giêsu một tuần, và Lễ đêm Vọng Giáng Sinh. Khi Giáo Hội chọn một đoạn Phúc Âm đọc trong bốn ngày lễ này, Giáo Hội muốn nhắc nhở con cái mình điều gì ? Tại sao ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ mà lại đọc “gia phả Chúa Giêsu” ...
Lễ SInh nhật Đức Mẹ
Lễ SInh nhật Đức Mẹ
/ 576 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Hành trình đời người là hành trình thực thi để nên “người công chính”. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, để khi suy nghĩ về ngày sinh nhật Mẹ chúng con suy nghĩ về ngày sinh của chúng con, hầu trong mỗi ngày sống, chúng con ý thức được lời mời gọi nên “người công chính” và quyết tâm sửa đổi. ...
29/8 - Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết (Thơ)
29/8 -  Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết (Thơ)
/ 130 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
9 “Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc,… nên… 10Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan.” ...
Lễ Thánh Batôlômeô Tông đồ
Lễ Thánh Batôlômeô Tông đồ
/ 166 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Thiên Chúa đang chuẩn bị một nơi ở mới, một vùng đất mới, nơi công lý ngự trị, nơi hạnh phúc ngập tràn và vượt quá mọi khát vọng hoà bình vẫn trào dâng trong lòng người. ...
Lễ Thánh Rosa Lima (thơ)
Lễ Thánh Rosa Lima (thơ)
/ 225 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
1. Cây xanh thời trái mới ngon Quả phúc ươm tròn do nhánh liền cây. Ai mà không ở trong Thầy Cành kia khô héo, quẳng ngay tro tàn. Anh em được phúc muôn vàn Sinh hoa trái tốt vạn ngàn mai sau. * * * Lời Thầy nói chẳng sai đâu Ghi tâm khắc cốt cùng nhau thi hành. 2. Niềm vui tuyệt đỉnh là đây Ở lại trong Thầy, tuân giữ giới răn Tình yêu Thiên Chúa ...
HSTM - Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời - A
HSTM - Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời - A
/ 127 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Sau lời thưa “xin vâng” với sứ thần truyền tin, Ngôi Lời đã nhập thể làm người trong lòng trinh nữ Ma-ri-a. Sau đó Mẹ đã vội vã đem thai nhi Giê-su đến thăm bà chị họ Ê-li-sa-bét, làm cho thai nhi Gio-an nhảy mừng vì đã nhận được ơn cứu độ là được khỏi tội tổ tông truyền. Chúa Thánh Thần đã tác động làm cho bà Ê-li-sa-bét ken cô em Ma-ri-a ...
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (thơ)
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (thơ)
/ 207 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Suy niệm Tin Mừng Lễ Đức MARIA Hồn Xác lên Trời ...
Thánh Laurenso, Phó tế, Tử đạo (thơ)
Thánh Laurenso, Phó tế, Tử đạo (thơ)
/ 104 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Thánh Laurenso, phó tế tử đạo (Ga 12,24-26) ...
Lễ Thánh Đa Minh tổ phụ (thơ)
Lễ Thánh Đa Minh tổ phụ (thơ)
/ 163 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em.” (Mt 5,16) ...
Lễ Chúa Hiển Dung (thơ)
Lễ Chúa Hiển Dung (thơ)
/ 128 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Vinh quang lúc Chúa biến hình, Tông đồ kinh hãi sấp mình lao đao, Giêsu tiến đến chạm vào, Hãy mau chỗi dậy đi nào, sợ chi! Đường trần sa ngã lắm khi, Chúa thương vực dậy dắt đi bên Ngài.   ...
HSTM- LỄ CHÚA HIỂN DUNG
HSTM- LỄ CHÚA HIỂN DUNG
/ 98 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giê-su biến hình trên một núi cao trước mặt ba môn đệ thân tín là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an. Mặt Người chiếu sáng như mặt trời. Áo người trở nên trắng như tuyết. Có hai nhân vật Cựu Ước là Mô-sê và Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người, có tiếng Chúa Cha giới thiệu Người ...