Lễ Thánh Luca
Lễ Thánh Luca
/ 1134 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Tường thuật phúc âm trong ngày lễ kính Thánh Luca hôm nay, gồm tóm tất cả những điều nhắn nhủ  của Chúa Giêsu dành cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài, muốn bước đi theo Ngài trên con đường rao truyền Tin Mừng cứu độ. ...
Lễ Thánh Luca - Tác giả sách Tin Mừng
Lễ Thánh Luca - Tác giả sách Tin Mừng
/ 936 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Tường thuật phúc âm trong ngày lễ kính Thánh Luca hôm nay, gồm tóm tất cả những điều nhắn nhủ  của Chúa Giêsu dành cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài, muốn bước đi theo Ngài trên con đường rao truyền Tin Mừng cứu độ. ...
Lễ Mẹ Mân Côi (sn)
Lễ Mẹ Mân Côi (sn)
/ 651 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Câu chuyện truyền tin của sứ thần Ga-bri-el cho đức Trinh nữ Maria biểu lộ tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ loài người. Thái độ lắng nghe Lời Chúa, tìm hiểu Ý Chúa và mau mắn “Xin Vâng” của Đức Maria cũng phải là thái độ mà các tín hữu chúng ta cần học tập nơi Mẹ khi lần ...
HSTM - Lễ Mẹ Mân Côi
HSTM - Lễ Mẹ Mân Côi
/ 29 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Câu chuyện Sứ thần Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Trinh nữ Ma-ri-a giúp chúng ta nhận biết tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa trong việc thực hiện lời hứa cứu độ loài người. Thiên Chúa luôn đi bước trước bằng việc ban ơn cứu độ và muốn cho loài người đón nhận ơn ấy. Qua câu chuyện truyền tin hôm nay, thái độ lắng nghe Lời ...
Lễ Thánh Phan-xi-cô Atsidi
Lễ Thánh Phan-xi-cô Atsidi
/ 50 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Kìa con xem thánh Phan-xi-cô đã trang bị con thuyền Dòng mình cách hoàn hảo với hương thơm khó nghèo và chuỗi ngọc nhân đức như thế nào! Người đã khéo hướng các tu sĩ của mình trên đường hoàn thiện tới cao độ dường nào! Chính người là vị tiên phong trên con đường ấy. Và nếu người đã chọn đức thanh bần chân thực và thánh thiện như bạn trăm năm cho ...
Lễ Thiên Thần Bản Mệnh (2)
Lễ Thiên Thần Bản Mệnh (2)
/ 1084 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
có những việc tưởng chừng như không đáng kể nhưng lại làm vinh danh Chúa. Chúa Giêsu đã nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy”... Chúng ta hãy yêu thương trẻ em, hãy tham gia vào việc kiến tạo môi trường cũng như lối sống lành mạnh để giáo dục và bảo vệ chúng. Chúng ta hãy trở nên những “Thiên Thần bản mạnh” cho các ...
Lễ Thiên Thần Bản Mệnh (1)
Lễ Thiên Thần Bản Mệnh (1)
/ 1062 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
có những việc tưởng chừng như không đáng kể nhưng lại làm vinh danh Chúa. Chúa Giêsu đã nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy”... Chúng ta hãy yêu thương trẻ em, hãy tham gia vào việc kiến tạo môi trường cũng như lối sống lành mạnh để giáo dục và bảo vệ chúng. Chúng ta hãy trở nên những “Thiên Thần bản mạnh” cho các ...
Lễ Thánh Têrêsa - yêu thích sự bé nhỏ
Lễ Thánh Têrêsa - yêu thích sự bé nhỏ
/ 790 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Tin Mừng hôm nay nói lên một nghịch lý trong ánh nhìn, trong nếp nghĩ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu : “Ai là người lớn nhất trong nước trời”. Ngài gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : "Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. ...
Lễ Thánh Têrêsa - nghịch lý cuộc đời (1)
Lễ Thánh Têrêsa - nghịch lý cuộc đời (1)
/ 781 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Tin Mừng hôm nay nói lên một nghịch lý trong ánh nhìn, trong nếp nghĩ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu : “Ai là người lớn nhất trong nước trời”. Ngài gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : "Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. ...
Lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần (2)
Lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần (2)
/ 890 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Có lẽ chúng ta thắc mắc tại sao Hội Thánh lại chọn đoạn Tin Mừng nói về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Nathanaen trong ngày lễ kính các tổng lãnh Thiên Thần hôm nay. ...
Lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần (1)
Lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần (1)
/ 899 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Có lẽ chúng ta thắc mắc tại sao Hội Thánh lại chọn đoạn Tin Mừng nói về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Nathanaen trong ngày lễ kính các tổng lãnh Thiên Thần hôm nay. ...
Tết Trung Thu - cầu cho các em Thiếu Nhi
Tết Trung Thu - cầu cho các em Thiếu Nhi
/ 134 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
“Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng” (Mc 10,14b) ...
Lễ Thánh Matthêu Tông đồ (2)
Lễ Thánh Matthêu Tông đồ (2)
/ 871 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Đoạn Phúc Âm hôm nay, thánh Matthêu thuật lại những giây phút đầu tiên trong tiến trình ơn gọi làm tông đồ cho Chúa của mình. Dường như tất cả chúng ta đều có cảm nhận rằng, tiến trình ơn gọi của thánh Matthêu là một cuộc “cá độ phiêu lưu” giữa Chúa Giêsu là người chủ động gọi, thánh Matthêu người được gọi và chúng ta là những thành viên tham dự ...
Lễ Thánh Matthêu Tông đồ (1)
Lễ Thánh Matthêu Tông đồ (1)
/ 871 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Đoạn Phúc Âm hôm nay, thánh Matthêu thuật lại những giây phút đầu tiên trong tiến trình ơn gọi làm tông đồ cho Chúa của mình. Dường như tất cả chúng ta đều có cảm nhận rằng, tiến trình ơn gọi của thánh Matthêu là một cuộc “cá độ phiêu lưu” giữa Chúa Giêsu là người chủ động gọi, thánh Matthêu người được gọi và chúng ta là những thành viên tham dự ...
Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Suy Tôn Thánh Giá
/ 897 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
“Thập giá” nếu không có Chúa thì tự bản chất nó chỉ là hai thanh gỗ chồng chéo lên nhau, chẳng có nghĩa gì cả, hơn thế nữa đó là hình phạt cho các tử tù, họ sẽ phải chịu một cái chết nhục nhã, là điều đáng nguyền rủa. Nhưng chính Chúa Giêsu nằm trên đó và biến nó thành cây Thập giá, cây mang lại « quả trường sinh », nó đã trở thành ...
Lễ sinh nhật Đức MẸ
Lễ sinh nhật Đức MẸ
/ 174 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Chúng con chúc mừng Sinh Nhật của MẸ ...