08/12 - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
08/12 - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
/ 552 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Việc mừng trọng thể lễ Đức Trinh nữ Maria Vô nhiễm nguyên tội vào mùa vọng có một ý nghĩa đặc biệt, như mừng "cuộc chuẩn bị căn bản cho Đấng Cứu thế xuất hiện, vầng đông sáng tươi của một Hội Thánh không tì vết".   ...
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
/ 932 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Lời Chúa trong ngày lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay chứa đựng những điểm giáo lý quan trọng trong Hội Thánh. ...
Lễ Thánh Phanxicô Saviê
Lễ Thánh Phanxicô Saviê
/ 38 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Lễ Thánh Phanxicô Saviê Cầu cho các xứ truyền giáo ...
HSTM - Lễ các thánh Tử đạo Việt Nam
HSTM - Lễ các thánh Tử đạo Việt Nam
/ 54 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Các thánh Tử Đạo bị vua quan và dân chúng thời đó thù ghét đàn áp giết hại không phải vì các ngài là những kẻ xấu làm điều gian ác, nhưng chỉ vì các ngài đã tin vào danh Đức Giê-su và đã dũng cảm tuyên xưng đức tin ấy, thể hiện qua thái độ bất khuất, không chịu bước qua thập giá theo lệnh vua quan, hầu ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã tiên báo: “Vì ...
Ngày 9/11 - Lễ Cung Hiến Thánh Đường Laterano
Ngày 9/11 -  Lễ Cung Hiến Thánh Đường Laterano
/ 532 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng lễ cung hiến đền thờ Latêranô. Đây là đền thờ Mẹ của tất cả mọi đền thờ thuộc thành Rôma và toàn thể thế giới, là trung tâm hiệp thông của toàn thể Hội Thánh Công Giáo. Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu đuổi quân buôn bán ra khỏi đền thờ. Đây là một sự kiện được cả bốn tác giả sách Tin Mừng nói ...
HSTM - Lễ cầu cho các linh hồn
HSTM - Lễ cầu cho các linh hồn
/ 125 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
“Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, hòng đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng”.   ...
Lễ Các Thánh 01/11
Lễ Các Thánh 01/11
/ 474 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Chúa Giêsu thiết lập Nước Trời là Hội Thánh. Hội Thánh ấy hiện nay gồm có ba tình trạng: Một là Hội Thánh Lữ Hành còn ở trần gian, hai là Hội Thánh Vinh Thắng trên Thiên Đàng và ba là Hội Thánh Đau Khổ trong chốn luyện hình ...
HSTM - Lễ các thánh nam nữ
HSTM - Lễ các thánh nam nữ
/ 68 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Mát-thêu gom nhiều điều Chúa Giê-su nói trong nhiều hoàn cảnh khác nhau làm thành “Bài Giảng Trên Núi” hay là “Hiến Chương Nước Trời”. Tin Mừng hôm nay là phần đầu của Bài Giảng Trên Núi, trong đó nêu ra 8 điều kiện mà ai muốn gia nhập vào Nước Trời của Chúa Giê-su đều phải có, được gọi là Tám Mối Phúc ...
Lễ Thánh Luca
Lễ Thánh Luca
/ 1280 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Tường thuật phúc âm trong ngày lễ kính Thánh Luca hôm nay, gồm tóm tất cả những điều nhắn nhủ  của Chúa Giêsu dành cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài, muốn bước đi theo Ngài trên con đường rao truyền Tin Mừng cứu độ. ...
Lễ Thánh Luca - Tác giả sách Tin Mừng
Lễ Thánh Luca - Tác giả sách Tin Mừng
/ 984 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Tường thuật phúc âm trong ngày lễ kính Thánh Luca hôm nay, gồm tóm tất cả những điều nhắn nhủ  của Chúa Giêsu dành cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài, muốn bước đi theo Ngài trên con đường rao truyền Tin Mừng cứu độ. ...
Lễ Mẹ Mân Côi (sn)
Lễ Mẹ Mân Côi (sn)
/ 714 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Câu chuyện truyền tin của sứ thần Ga-bri-el cho đức Trinh nữ Maria biểu lộ tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ loài người. Thái độ lắng nghe Lời Chúa, tìm hiểu Ý Chúa và mau mắn “Xin Vâng” của Đức Maria cũng phải là thái độ mà các tín hữu chúng ta cần học tập nơi Mẹ khi lần ...
HSTM - Lễ Mẹ Mân Côi
HSTM - Lễ Mẹ Mân Côi
/ 76 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Câu chuyện Sứ thần Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Trinh nữ Ma-ri-a giúp chúng ta nhận biết tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa trong việc thực hiện lời hứa cứu độ loài người. Thiên Chúa luôn đi bước trước bằng việc ban ơn cứu độ và muốn cho loài người đón nhận ơn ấy. Qua câu chuyện truyền tin hôm nay, thái độ lắng nghe Lời ...
Lễ Thánh Phan-xi-cô Atsidi
Lễ Thánh Phan-xi-cô Atsidi
/ 108 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Kìa con xem thánh Phan-xi-cô đã trang bị con thuyền Dòng mình cách hoàn hảo với hương thơm khó nghèo và chuỗi ngọc nhân đức như thế nào! Người đã khéo hướng các tu sĩ của mình trên đường hoàn thiện tới cao độ dường nào! Chính người là vị tiên phong trên con đường ấy. Và nếu người đã chọn đức thanh bần chân thực và thánh thiện như bạn trăm năm cho ...
Lễ Thiên Thần Bản Mệnh (2)
Lễ Thiên Thần Bản Mệnh (2)
/ 1198 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
có những việc tưởng chừng như không đáng kể nhưng lại làm vinh danh Chúa. Chúa Giêsu đã nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy”... Chúng ta hãy yêu thương trẻ em, hãy tham gia vào việc kiến tạo môi trường cũng như lối sống lành mạnh để giáo dục và bảo vệ chúng. Chúng ta hãy trở nên những “Thiên Thần bản mạnh” cho các ...
Lễ Thiên Thần Bản Mệnh (1)
Lễ Thiên Thần Bản Mệnh (1)
/ 1127 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
có những việc tưởng chừng như không đáng kể nhưng lại làm vinh danh Chúa. Chúa Giêsu đã nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy”... Chúng ta hãy yêu thương trẻ em, hãy tham gia vào việc kiến tạo môi trường cũng như lối sống lành mạnh để giáo dục và bảo vệ chúng. Chúng ta hãy trở nên những “Thiên Thần bản mạnh” cho các ...
Lễ Thánh Têrêsa - yêu thích sự bé nhỏ
Lễ Thánh Têrêsa - yêu thích sự bé nhỏ
/ 855 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Tin Mừng hôm nay nói lên một nghịch lý trong ánh nhìn, trong nếp nghĩ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu : “Ai là người lớn nhất trong nước trời”. Ngài gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : "Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. ...