Lễ Mẹ Mân Côi
Lễ Mẹ Mân Côi
/ 25 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Nếu đọc kinh Mân côi mà không suy niệm các mầu nhiệm kèm theo thì giống như con người chỉ là xác mà không có hồn. Đức Mẹ Fatima dạy: "Phải đọc kinh Mân côi và suy ngắm các mầu nhiệm". ...
Suy niệm Lễ Thánh Đa Minh - Tổ phụ của Dòng
Suy niệm Lễ Thánh Đa Minh - Tổ phụ của Dòng
/ 626 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Tường thuật phúc âm trong ngày lễ kính Cha Thánh hôm nay, gồm tóm tất cả những điều nhắn nhủ của Chúa Giêsu dành cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài, muốn bước đi theo Ngài trên con đường rao truyền Tin Mừng cứu độ đặc biệt bằng linh đạo Đa Minh. ...
Sn Lễ Thánh Toma Tông Đồ
Sn Lễ Thánh Toma Tông Đồ
/ 511 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Thánh Tôma đã phản ứng câu nói của Chúa Giêsu, bằng lời tuyên xưng đức tin một cách hùng hồn nhất trong toàn thể Tân Ước : lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con ! ...
Sống đức tin và đức mến noi gương hai thánh tông đồ
Sống đức tin và đức mến noi gương hai thánh tông đồ
/ 73 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Sau khi Si-mon đại diện cho Nhóm Mười Hai khẳng định Người là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống (15-16), ông đã được khen là có phúc (17), được đổi tên thành Phê-rô và được hứa xây Hội Thánh trên nền tảng đức tin mà ông vừa tuyên xưng, tiên báo Hội Thánh ấy sẽ trường tồn, bất chấp ma quỷ chống phá (18). ...
HSTM - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
HSTM - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
/ 118 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Sau khi Si-mon đại diện cho Nhóm Mười Hai khẳng định Người là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống (15-16), ông đã được khen là có phúc (17), được đổi tên thành Phê-rô và được hứa xây Hội Thánh trên nền tảng đức tin mà ông vừa tuyên xưng, tiên báo Hội Thánh ấy sẽ trường tồn, bất chấp ma quỷ chống phá (18). ...
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
/ 631 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Hôm nay chúng ta mừng trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của Giáo hội. Hai thánh nhân hoàn toàn khác biệt nhau về nhiều khía cạnh : khác nhau về nguồn gốc xuất thân, khác nhau về tính khí, khác nhau về trình độ, khác nhau về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong lần gặp đầu tiên, khác nhau về cách thế thể hiện cuộc sống, khác nhau ...
Lễ thánh Phêrô và Phaolo tông đồ
Lễ thánh Phêrô và Phaolo tông đồ
/ 526 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Giáo hội mừng kính hai Thánh Tông đồ, hai cột trụ Giáo hội cùng chung một ngày. Hai con người khác nhau từ cá tính đến thân thế nhưng có rất nhiều cái chung. ...
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (2)
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (2)
/ 887 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Suy niệm về dụ ngôn này trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ước mong sao chúng ta hiểu được trái tim của Chúa, ước mong sao chúng ta hiểu được sứ điệp Chúa gởi đến cho mỗi người. Thiên Chúa rất mực yêu thương chúng ta, hãy cảm tạ Chúa vì tình yêu bao la của Ngài, hãy học yêu thương như Ngài, hãy chìm ngập trong tình yêu của Ngài, đừng lìa xa ...
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (1)
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (1)
/ 440 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Hôm nay Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm, đỉnh cao tuyệt đối của tình yêu thương mà Con Thiên Chúa dành cho loài người. ...
HSTM - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
HSTM - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
/ 93 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào mặc khải diệu kỳ của việc đặt tên Gio-an khi làm lễ cắt bì cho con trẻ. Bà con láng giềng tụ tập trong ngày này đã được chứng kiến sự lạ lùng ấy. Rồi việc ông Da-ca-ri-a được khỏi bệnh câm khiến mọi người có mặt đều bỡ ngỡ và đặt dấu hỏi về sứ mệnh của con trẻ sau này. Sau đó trẻ Gio-an đã vào sống trong hoang ...
Lễ Thánh Tôma tông đồ
Lễ Thánh Tôma tông đồ
/ 259 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Chạm vào chính Chúa Giêsu để cảm nghiệm và tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa quả là một điều cần thiết và quan trọng. Trong cuộc sống mỗi người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi nên một với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Ngài. ...
HSTM - Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
HSTM -  Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
/ 160 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Sau khi Si-mon đại diện cho Nhóm Mười Hai khẳng định Người là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống (15-16), ông đã được khen là có phúc (17), được đổi tên thành Phê-rô và được hứa xây Hội Thánh trên nền tảng đức tin mà ông vừa tuyên xưng, tiên báo Hội Thánh ấy sẽ trường tồn, bất chấp ma quỷ chống phá (18). ...
HSTM-Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (A)
HSTM-Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (A)
/ 634 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào mặc khải diệu kỳ của cái tên Gio-an khi làm lễ cắt bì và đặt tên cho con trẻ. Bà con láng giềng tụ tập trong ngày này đã được chứng kiến sự lạ lùng ấy. Rồi việc ông Da-ca-ri-a được khỏi bệnh câm khiến cho mọi người có mặt đều bở ngỡ và đặt dấu hỏi về sứ mệnh của con trẻ sau này. Sau đó Gio-an đã vào sống trong ...
Lễ thánh Gioan Tẩy Giả - có bàn tay Thiên Chúa ...
Lễ thánh Gioan Tẩy Giả - có bàn tay Thiên Chúa ...
/ 985 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
trong toàn bộ hành trình một đời người, từ khi trong dạ mẹ, đến khi sinh ra cho đến lúc chết đi… Cảm nghiệm được bàn tay Thiên Chúa phù hộ là một điều vô cùng quan trọng. ...
HSTM-Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả
HSTM-Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả
/ 658 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Bài Tin mừng hôm nay tập trung vào lễ nghi Cắt bì và Đặt tên con trẻ Gioan. Khi được chứng kiến những sự lạ lùng, nhất là sự kiện Dacaria được khỏi bệnh câm, mọi người đều bỡ ngỡ và thắc mắc về sứ mệnh của em nhỏ sau này. Về sau Gioan đã vào sống trong hoang địa cho đến khi ra vùng sông Giođan thi hành ...
Thánh Máccô - Lệnh truyền cuối cùng
Thánh Máccô - Lệnh truyền cuối cùng
/ 852 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Lời Chúa hôm nay thuật lại lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ sau khi Ngài phục sinh từ cõi chết, đó cũng là lệnh truyền cho mỗi người chúng ta. Đây ắt hẳn là một lệnh truyền quan trọng nên đã được cả bốn sách Tin Mừng ghi lại. Thánh Gioan trong chương 20 câu 21 đã viết : “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” ...