07/12/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

733
08/12 - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
SUY NIỆM
1.
Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời,
Nhận ra ân sủng Chúa Trời thương ban.
Cho dù đau khổ gian nan,
Đời con có Chúa chứa chan vui mừng.
Tạ ơn Mẹ Chúa cửu trùng,
Đổ tuôn ơn Chúa không ngừng trên con.


2.
Maria Mẹ ngọt ngào!
Máng thông ân sủng tuôn trào ân ban.
Maria Mẹ cao sang!
Đấng Vô Nhiễm Tội cưu mang Ngôi Lời
Maria, Mẹ tuyệt vời!
Mẹ Đấng Cứu Thế, đồng thời Mẹ con.


3.
Này người mau hãy vui lên
Vì ân sủng Chúa đổ trên lòng bà
Cho muôn nhân thế hát ca
Suối nguồn từ ái - Chúa Cha ban tràn.


Nguyện Người chúc phúc ân ban
Đoàn con theo bước vượt ngàn gian truân.
114.864864865135.135135135250