05/08/2020 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

90
Lễ Chúa Hiển Dung (thơ)
 
(Mt 17,7)
Vinh quang lúc Chúa biến hình
Tông đồ kinh hãi sấp mình lao đao
Giêsu tiến đến chạm vào
Hãy mau chỗi dậy đi nào, sợ chi!
Đường trần sa ngã lắm khi
Chúa thương vực dậy dắt đi bên Ngài.
 
 
(Mc 9,7)
Ánh quang chói lọi, Chúa biến hình,
Ba môn đệ, giật mình ngất ngây.
       Uy phong danh Chúa là đây,
Suy tôn phục bái từng giây cuộc đời.
                        ***
CON TA đó, nghe Lời Ngài dạy,
Mau sám hối, mau hãy sửa lòng,
        Vinh quang gắn với lệ ròng,
Ta-bo rực sáng, máu hồng Gon-go-tha.

(Lc 9,32)
Khi Thầy hiển trị trên non
Ba người môn đệ hãy còn ngủ say
Đến khi thức tỉnh mới hay
Vinh quang rực rỡ của Thầy ngay bên.
Thân con xác đất vật hèn
Tơ vương tội lỗi bao phen mê lầm
Xót xa thức tỉnh hồi tâm
Mong được biến đổi xác thân như Thầy.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250