07/12/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

1052
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Lc 1,26-38

 

Những điểm giáo lý quan trọng

 

 

 (26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

(28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. (29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

(30) Sứ thần liền nói : "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

(34) Bà Maria thưa với sứ thần : "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

(35) Sứ thần đáp : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

(38) Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

1.   Lời Chúa trong ngày lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay chứa đựng những điểm giáo lý quan trọng trong Hội Thánh.

-        Trước tiên Lời Chúa hôm nay mở cho thấy giáo lý về tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội : Tin Mừng nói, sứ thần vào nhà trinh nữ Maria và chào Mẹ là “Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ”, Mẹ được chọn là người sinh “Đấng tối cao”, “Đấng thánh”, và là “Con Thiên Chúa”. Chính vì hoa trái được sinh ra nơi cung lòng Mẹ là “Con Thiên Chúa”, mà Mẹ được đầy ân sủng. Chính vì con Thiên Chúa chẳng vương tội truyền mà thánh mẫu Ngài cũng được đầy ân sủng bao bọc để vô nhiễm nguyên tội. Ân sủng của Chúa Thánh Thần - ngôi ba, quyền năng của Thiên Chúa Cha – Đấng tạo dựng rợp bóng trên thụ tạo Maria, để Mẹ xứng đáng làm bình minh báo trước cho Ngôi Lời Con Thiên Chúa xuất hiện.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giải thích điểm giáo lý này như sau : Đầy ơn phúc nghĩa là vô nhiễm… Lời thiên sứ quả quyết : Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, chứng tỏ rằng Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa, được Thiên Chúa tuyển chọn vào một chức phẩm siêu việt và một sứ mạng cao cả. Trước ơn thánh cao dầy do lòng Chúa yêu thương, trước viễn tượng huy hoàng rực rỡ là được làm Mẹ Thiên Chúa, Trinh Nữ Maria càng hạ mình sâu thẳm, càng trung kiên với đức đồng trinh, Mẹ càng được đẹp lòng Thiên Chúa. Do vậy Thiên Chúa đã thực hiện nơi Người mầu nhiệm Nhập Thể cứu chuộc.

Đặc ân được “đầy ân sủng, và được Thiên Chúa ở cùng” nói lên rằng : Mẹ là kiệt tác của Thiên Chúa tạo dựng là sự phản chiếu hoàn hảo ơn Chúa Thánh Thần. Mẹ xứng đáng là đền thờ, là hiền thê không tì ố, không vết nhăn cưu mang Con Thiên Chúa toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ.

-        Tiếp đến Lời Chúa hôm nay còn loan báo việc Chúa Giêsu vào đời, khi sứ thần nói : “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu… người con bà sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa”. Đây là một điểm giáo lý rất quan trọng, Ngôi Hai – Con Thiên Chúa vào đời, làm con Đức Nữ Trinh Maria, Người có nhân tính và Thiên tính. Trinh nữ Maria một người Mẹ hoàn hảo, và tất nhiên quả phúc Mẹ sinh ra cũng là hoàn hảo. Mẹ thuộc trọn về Thiên Chúa, quyền năng Thiên Chúa phủ lấp Mẹ và con Mẹ sinh ra là chính Thiên Chúa. Mẹ là thụ tạo có nhân tính được nên hoàn hảo, thì con Mẹ sinh ra cũng có nhân tính nhưng Người vốn tự mình hoàn hảo.

Thánh Anselmô giám mục đã nói : “Thiên Chúa đã trao chính Con của mình cho Đức Maria, người Con độc nhất sinh ra từ lòng Thiên Chúa, đồng hàng với Người, Người Con mà Người yêu mến như chính mình. Người Con do Trinh Nữ Maria sinh ra, cũng là Con Thiên Chúa, không phải là ai khác mà là chính Người Con của Thiên Chúa, để chính Người Con độc nhất ấy thực sự vừa là Con của Thiên Chúa vừa là Con của Đức Maria.” Chúng ta có thể dựa vào lập luận của Thánh Anselmô để : Nói khác đi là, Chúa Giêsu - Người vừa có nhân tính vừa có thiên tính, Người là Con Thiên Chúa mà cũng lại là con TrinhNữ Maria diễm phúc.

-        Thánh Luca đã cẩn thận ghi lại điều sứ thần minh chứng về hai điểm giáo lý quan trọng trên, bằng một phép lạ cụ thể tỏ tường. Rằng “Bà Elisabét có thai được sáu tháng” … rằng : “Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng”… rằng : “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể”…

Đoạn Tin Mừng, mở đầu bằng dẫn chứng đã xảy ra, và kết thúc quay trở lại với dẫn chứng ban đầu, đã cho chúng ta thấy niềm tin mạnh mẽ và dẫn chứng sáng tỏ về hai điểm giáo lý trên của thánh sử Luca. Và Ngài đã kết luận bằng một định đề chắc chắn và vĩnh cửu : “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể”… Chọn một thụ tạo và làm cho thụ tạo ấy nên tinh tuyền là có thể. Chuẩn bị một cung lòng và làm cho cung lòng ấy xứng đáng cưu mang con Thiên Chúa là điều hoàn toàn có thể dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa.

2.   Tuy nhiên về phía Thiên Chúa, Người có thể làm bất cứ điều gì Người muốn. Nhưng một điều chúng ta cần tin chắc chắn rằng, Người muốn chúng ta phải cộng tác với bằng thái độ và bằng nỗ lực của chúng ta.

-        Khi sứ thần của Thiên Chúa vừa đến loan báo điều lạ lùng cho Mẹ, Mẹ Maria cũng không đi ra khỏi quy luật của con người, Mẹ “rất bối rối”, “tự hỏi”… Bối rối là phản ứng tự nhiên của con người, nhưng tự hỏi là đã bắt đầu đi vào trong suy nghĩ thâm sâu, đã bắt đầu suy niệm về ý nghĩa và màu nhiệm cuộc đời của chính mình. Tuy nhiên, Mẹ đã suy nghĩ và đã rất thân thiện đối thoạitrình bày. Trong tương quan với Thiên Chúa việc đối thoại với chính ý định của Thiên Chúa thật là quan trọng, có đôi lúc chúng ta không trực tiếp thưa với Thiên Chúa, nhưng chúng ta phải thưa lại với Đấng trung gian của ngài. Và cuối cùng, thái độ của người đẹp lòng Thiên Chúa là thái độ xin vâng ; thái độ tín thác dù hiểu rằng điều mình đón nhận thật bí nhiệm, sức con người khó có thể hiểu thấu.

3.   Như vậy bài Tin Mừng lễ Mẹ vô nhiễm hôm nay, hướng dẫn chúng ta hai điều phải tin, hai điểm giáo lý quan trọng và cũng hướng dẫn chúng ta có một thái độ về giáo lý đức tin, cũng như về màu nhiệm của cuộc đời từng người chúng ta.

-        Giờ đây qua trung gian Mẹ, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện như sau :

Lạy Mẹ Vô nhiễm nguyên tội,

Con vui mừng biết bao vì thấy Mẹ được trong sạch tuyệt vời.

Con cảm tạ và muốn cảm tạ Chúa luôn,

Vì đã giữ gìn Mẹ khỏi vết nhơ tội lỗi.

Con tin chắc Mẹ xứng đáng với hồng ân này.

Xin Mẹ giữ gìn con luôn mãi sạch trong,

Xứng đáng làm đền thờ cho Chúa ngự trị.

Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa,

Thanh tẩy con trong tình yêu của Ngài.

Amen.

 

 

114.864864865135.135135135250