28/09/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

1014
Lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần (2)

Ngày 29/9

Lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần

Micaen, Gáprien, Raphaen

Ga 1,47-51

 

 

Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh,
các anh sẽ thấy trời rộng mở,
và các thiên thần của Thiên Chúa
lên lên xuống xuống trên Con Người".

Trả lời cho những trở trăn
Cõi trời cao sánh như khăn phủ đầu
Nhưng anh sẽ thấy nhiệm mầu
Khi trời rộng mở ngàn sau tỏ tường.

Khấu đầu khấn nguyện tình thương
Cho về Thiên Quốc lối đường phúc vinh.

 
114.864864865135.135135135250