06/10/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

854
Lễ Mẹ Mân Côi (sn)

Ngày 07.10 – Lễ Mẹ Mân Côi

(Lc 1,26-38)

Cuộc đời có Chúa…

 

 (26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.  (28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. (29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. (30) Sứ thần liền nói : "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." (34) Bà Maria thưa với sứ thần : "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" (35) Sứ thần đáp : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.(38) Bấy giờ bà Maria nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Hôm nay Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, phụng vụ của Giáo hội cho chúng ta thấy rằng, các ngày lễ kính Mẹ và các ngày lễ kính Chúa Giêsu thường đi sóng đôi cùng nhau. Nếu Giáo hội mừng lễ sinh nhật Chúa thì cũng có lễ sinh nhật Đức Mẹ ; nếu có lễ suy tôn Thánh Giá thì cũng có lễ Mẹ sầu bi ; nếu có lễ Chúa thăng thiên thì cũng có lễ Mẹ lên trời ; và nếu có lễ Chúa Kitô vua vũ trụ thì cũng có lễ Mẹ trinh vương. Tuy nhiên, chúng ta không thấy một lễ nào mừng tổng hợp các biến cố trong đời Chúa Giêsu, và cũng chẳng có ngày lễ nào mừng các biến cố của đời Mẹ. Ngày lễ hôm nay Giáo hội trả lời cho chúng ta thấy rằng, không thể tách rời các biến cố của cuộc đời Chúa Giêsu ra khỏi các biến cố của cuộc đời Mẹ Maria, vì Mẹ Maria đã kết hiệp mật thiết với Chúa trong mọi biến cố.

Tin Mừng theo thánh Luca mà chúng ta vừa được nghe, thuật lại biến cố đầu tiên trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa : biến cố sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ. Bằng sự gắn kết cuộc đời mình với Chúa, một sự gắn kết trọn vẹn trong thân xác và vĩnh cửu trong linh hồn, Mẹ thưa lên tiếng “xin vâng”. Khi Mẹ thưa tiếng xin vâng là Mẹ nhắc lại sự gắn kết với Chúa trong xác tín. Từ đây cuộc đời Mẹ và cuộc đời của Chúa Giêsu con Mẹ đã nên một. Từ đây, Chúa lớn lên trong Mẹ và Mẹ cưu mang Chúa không rời một phút giây. Từ đây, bóng uy phong của Thiên Chúa phủ lấp cuộc đời Mẹ và Mẹ hãy "mừng vui lên” vì Mẹ đượcđầy ân sủng”.

Đi tìm thánh ý Thiên Chúa, sống nên một với Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời không phải là một điều dễ dàng. Mẫu gương sống động của Mẹ Maria qua bài Tin Mừng hôm nay, là một lời nhắn nhủ mỗi chúng ta. Khi sứ thần của Thiên Chúa vừa đến loan báo điều lạ lùng cho Mẹ. Cũng như bao người khác, Mẹ Maria “rất bối rối, “tự hỏi…”. Bối rối là phản ứng tự nhiên, nhưng tự hỏi là đã bắt đầu đi vào trong suy nghĩ thâm sâu, đã bắt đầu suy niệm về ý nghĩa và màu nhiệm cuộc đời của chính mình. Tuy nhiên, Mẹ Maria không chỉ suy nghĩ, mà Mẹ đã rất chân thành, đối thoạitrình bày. Mẹ thưa lên : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào…?”

Trong tương quan với Thiên Chúa, việc đối thoại bằng cầu nguyện, bằng kết hiệp mật thiết để tìm ra thánh ý Người, đó là điều quan trọng. Đôi lúc chúng ta thấy mình bất xứng không dám thưa lên với Chúa, chúng ta hãy nhờ Mẹ làm Đấng trung gian để Mẹ chuyển cầu giúp chúng ta.

Thái độ đẹp lòng Thiên Chúa là thái độ xin vâng, thái độ tín thác trong mọi hoàn cảnh : dẫu biết rằng điều mình đón nhận thật bí nhiệm, sức con người khó có thể hiểu thấu ; dẫu biết rằng đi vào con đường Thiên Chúa muốn là đi vào một hành trình “không biết ra sao ngày sau” ; dẫu biết rằng gắn kết với Chúa, cũng nên giống như Mẹ, lúc nào đó “một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn”. Để có thể gắn kết với Chúa trong từng biến cố của cuộc đời, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta ơn can đảm và sự cậy trông, lòng yêu mến và sự tín thác, để chúng ta trung thành luôn mãi. Chúng ta cũng học nơi Mẹ mau mắn xin vâng, nhưng cũng thẳng thắn trình bày.

Chiêm ngắm các màu nhiệm của cuộc đời Chúa, chiêm ngắm Mẹ Maria và các cách thức hiện diện của Mẹ, chúng ta dần tìm ra ý nghĩa màu nhiệm cuộc đời mình. Và nếu chúng ta được soi sáng bởi các màu nhiệm cuộc đời Chúa, chúng ta cũng dễ liên đới với người khác trong các biến cố của đời họ. Nhìn mọi biến cố xảy đến bằng cái nhìn của Chúa, bằng sự hiệp thông sống động của ân sủng và sự chia sẻ yêu thương.

Ước chi mỗi người chúng ta nhận ra rằng :

Cuộc đời tựa chuỗi mân côi,

Hạt vui, chen lẫn hạt thương, sáng, mừng

Môi say niệm hát vang lừng

Hiệp thông trong Chúa không ngưng suốt ngày.

Cuộc đời dẫu có chua cay,

Nên một trong Chúa ơn dày thông ban

Sống liên kết, mối bình an,

Ta ngân cao giọng hát vang “kính mừng”.

Xin quý vị cùng với chúng tôi đọc một kinh Kính Mừng dâng kính Mẹ Mân Côi :

“Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà đầy phúc lạ. Thánh Maria - Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.”

114.864864865135.135135135250