08/09/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

329
Lễ sinh nhật Đức MẸ

Ngày 08/09
Lễ Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria

(Mt 1,1-16.18-23) 


Ông Giuse những âu lo
Lặng thinh từ bỏ để cho êm hòa…
Chợt nghe Thiên sứ thiết tha
Người Con trong dạ của bà… Ơn Trên


Khẩn cầu Người khấng gọi tên
Cho đoàn con đựơc đỗ bền mai sau.

 
114.864864865135.135135135250