07/08/2020 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

137
Lễ Thánh Đa Minh tổ phụ (thơ)
1.
Môn đệ nghe Chúa trao lời
Anh em là muối cho đời thêm hương
Và là ánh sáng muôn phương
Cho thế nhân thấy tình thương Chúa Trời
* * *
Sáng đèn – mặn muối ai ơi!
Ghi tâm khắc cốt sống đời chứng nhân.


2.
Muối men, ánh sáng người ơi,
Ai khôn lánh dữ, tìm noi gương lành.
Những người môn đệ chính danh,
Phải luôn chiếu sáng, phải thành muối men.
Lánh xa tham vọng thấp hèn,
Tin Mừng dẫn lối như đèn trong đêm.

Xin ơn Chúa trợ giúp thêm,
Biến tâm chai cứng hóa mềm từ nay.
Giúp con cuộc sống đổi thay,
Trở nên nhân chứng mỗi ngày của Cha.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250